[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 70 (2/2022)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Grzegorz M. Malinowski

Rola ekonomisty w nowożytnych demokracjach. „Nadstawianie karku” czy „dostarczanie wiedzy”? Między Talebem a Pielke’em
Barbara Siuta-Tokarska
Istota przedsiębiorczości i jej funkcje. Ujęcie personalistyczne w świetle holizmu
Łukasz Speer
Produkcja partnerska (peer production): istota i zastosowanie
Arkadiusz Tuziak
Rozwój regionalny a paradygmat nowego regionalizmu
Anna Busłowska
Zróżnicowanie rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w Polsce
Roman Chorób
Struktura klastrowa jako przykład modelu biznesu międzynarodowego
Joanna Czyżowska
Rola klastrów w innowacyjności regionów na przykładzie województwa małopolskiego
Agata Surówka
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w województwach Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju
Maria Supera-Markowska
Zasady określania zdolności podatkowej przedsiębiorców w podatkach dochodowych
Małgorzata Białas-Szymańska
Współczesne determinanty efektywności rynku kapitałowego na GPW w Warszawie
Wskazówki dla Autorów
—————————————————————————————————————-
Table of Contents
Grzegorz M. Malinowski
The role of economists in modern democracies. “Skin in the game” or an “honest broker”? Between N. Taleb and R. Pielke
Barbara Siuta-Tokarska
The essence of entrepreneurship and its functions. Personalistic foundation in the light of holism
Łukasz Speer
Peer production: essentials and application
Arkadiusz Tuziak
Regional development and the paradigm of the new regionalism
Anna Busłowska
Differentiation in the level of development of functional urban areas of voivodeship centres in Poland
Roman Chorób
Cluster structure as an example of an international business model
Joanna Czyżowska
The role of clusters in the innovative capacity of regions based on the example of the Małopolska voivodeship
Agata Surówka
Forecasting electricity consumption in Polish voivodeships in the context of sustainable development
Maria Supera-Markowska
The rules for determining the tax capacity of entrepreneurs in income taxes
Małgorzata Białas-Szymańska
Contemporary determinants of the efficiency of the capital market on the Warsaw Stock Exchange
Guidelines for Authors

Skip to content