[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 71 (3/2022)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Mieczysław Dobija

Zrozumienie czasu konsekwencją rozwoju teorii kapitału ludzkiego
Jurij Renkas
Termodynamiczne ujęcie teorii godziwego wynagradzania
Michał Zaremba
Polityka, wzrost i nierówności w Chinach od 1949 roku. Próba oceny
Paweł Antoszak
Zróżnicowanie wynagrodzeń między sekcjami PKD w województwie świętokrzyskim
Magdalena Wiercioch, Halina Buk
Wpływ pandemii COVID-19 na poziom wykluczenia finansowego mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski
Jolanta Sala, Halina Tańska
Instrumentalizacja sztucznej inteligencji w polityce aktywności naukowej w Polsce
Mirosław Geise
Kapitał wiedzy w przewagach konkurencyjnych na przykładzie wybranych firm z sektora biomedycznego
Aleksandra Kłosowska
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z sektora budownictwo w Polsce w czasie pandemii COVID-19
Wiesław Łukasiński, Angelika Nigbor-Drożdż
Postrzeganie determinant rozwoju startupu przez przedstawicieli pokolenia Z w Polsce
Dominika Werczyńska
Skutki kryzysu migracyjnego oraz sposoby ich łagodzenia na przykładzie wybranych miast aglomeracji śląskiej
Maryla Bieniek-Majka, Urszula Stupałkowska
Uchodźcy z Ukrainy na powiatowym rynku pracy. Studium przypadku
Wskazówki dla Autorów

—————————————————————————————————————-

Table of Contents
Mieczysław Dobija
Understanding time as a consequence of the development of human capital theory
Jurij Renkas
Thermodynamic approach to the theory of fair remuneration
Michał Zaremba
Politics, growth and inequalities in China since 1949. An assessment attempt
Paweł Antoszak
Differentiation of salaries between PKD sections in the Świętokrzyskie region .
Magdalena Wiercioch, Halina Buk
Impact of the COVID-19 pandemic on the level of financial exclusion of the inhabitants of the south-eastern region of Poland
Jolanta Sala, Halina Tańska
Instrumentalisation of artificial intelligence in the policy of scientific activity in Poland
Mirosław Geise
The importance of knowledge capital in competitive advantages using examples of selected companies from the biomedical sector
Aleksandra Kłosowska
Impact of the COVID-19 pandemic on the financial situation of enterprises from the construction sector in Poland
Wiesław Łukasiński, Angelika Nigbor-Drożdż
Generation Z’s perception of the determinants of developing a startup in Poland
Dominika Werczyńska
Effects of the migration crisis and methods of mitigating them on the example of cities of the Silesia agglomeration
Maryla Bieniek-Majka, Urszula Stupałkowska
Refugees from Ukraine on the poviat labour market
Guidelines for Authors

Skip to content