[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 74

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Urszula Zagóra-Jonszta
Nierówności dochodowe i przeciwdziałanie im w poglądach Sismondiego
Marek Leszczyński
Bezpieczeństwo ekologiczne w poszerzonej domenie bezpieczeństwa
Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar
Dynamiczna analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia w Polsce na tle krajów UE
Damian Mowczan
Prawo Okuna – weryfikacja z wykorzystaniem panelowego modelu VAR dla polskich województw
Michał Flieger
Koncepcja spójności a efektywność organizacyjna
Ilona Godniak
Rola programów współpracy transgranicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów przygranicznych w Polsce
Krystyna Leśniak-Moczuk
Sukces wyborczy i polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości w opiniach wybranych kategorii mieszkańców Podkarpacia
Agata Szczukocka
Wpływ pandemii COVID-19 na branżę turystyczną w Polsce
Wskazówki dla Autorów

—————————————————————————————————————-

Table of Contents
Urszula Zagóra-Jonszta
Income inequalities and counteracting them in Sismondi’s views
Marek Leszczyński
Ecological security in an extended security domain
Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar
A dynamic comparative analysis of socio-economic development and quality of life in Poland on the background of EU countries
Damian Mowczan
Okun’s law – verification using a VAR panel model for Polish voivodeships
Michał Flieger
Consistency concept and organisational effectiveness
Ilona Godniak
The role of cross-border cooperation programs in the socio-economic development of border areas in Poland
Krystyna Leśniak-Moczuk
Determinants of electoral success and evaluation of the government of Prawo i Sprawiedliwość [Law and Justice] Party by the inhabitants of Podkarpackie
Agata Szczukocka
Impact of the COVID-19 pandemic on the tourism industry in Poland
Guidelines for Authors

Skip to content