[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Przestrzeń społeczna była dotychczas przedmiotem refleksji naukowej geografów społecznych i socjologów. Wiedza na ten temat jest z jednej strony obszerna, z drugiej – rozproszona. Tymczasem pojawiły się nowe zjawiska społeczne, które coraz bardziej interesują zarówno socjologów, jak i przedstawicieli innych nauk społecznych. W książce mowa jest więc o zmieniającej się pod wpływem globalizacji przestrzeni miejskiej, wirtualnej przestrzeni Internetu jako nowego środka komunikacji, a zarazem nowego rodzaju rzeczywistości społecznej traumie jako reakcji społeczeństw na szybką zmianę społeczną i o badaniu kulturowych i społecznych aspektów płci (gender studies). Na gruncie teoretycznym pojawia się lub powraca zainteresowanie socjologii refleksją teoretyczną nad przestrzenią.    Proponowana książka podejmuje próbę odniesienia się do powyższych zagadnień i zawiera 14 artykułów skupionych w czterech częściach. Autorami są zarówno doświadczeni badacze, jak i początkujący naukowcy. Część pierwsza zawiera teksty teoretyczne druga poświęcona jest społecznemu wytwarzaniu przestrzeni przepływów. część trzecia dotyczy przestrzeni miejskiej, zaś w części czwartej przedstawiono proces oswajania przestrzeni.    Pozycja jest przeznaczona dla osób zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami przestrzeni społecznej. Może również służyć jako pozycja uzupełniająca dla studentów socjologii, geografii społecznej, urbanistyki i gospodarki przestrzennej.

Skip to content