[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Nowe podmioty w przestrzeni medialnej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

NOMINACJA w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2013 (17.Targi Książki w Krakowie (24–27 X 2013).

Spis treści:

Wstęp

Część I. IDEA PRZESTRZENI MEDIALNEJ

Rozdział I

Mediatyzacja przekazu

Rozdział II

Idea przestrzeni w teorii – odmienne podejścia definicyjne

Rozdział III

Geneza przestrzeni medialnej – byt i struktura

Rozdział IV

Problemy z definiowaniem przestrzeni medialnej

Część II

MODEL I OPIS RZECZYWISTOŚCI INFORMACYJNEJ

Rozdział V

Świat zwizualizowanych informacji

Rozdział VI

Ogólne zasady modelowania przestrzeni medialnej

Rozdział VII

Metodologia opisu modelu przestrzeni medialnej

Rozdział VIII

Znaczenie informacji w obrazowaniu rzeczywistości

Część III

SYSTEMATYKA PRZESTRZENI INFORMACJI

Rozdział IX

Typ i rodzaj informacji

Rozdział X

Entropia informacji

Rozdział XI

Strukturalizacja informacji: treść, miejsce, czas i dynamika

Część IV

MODEL PRZESTRZENI MEDIALNEJ, PARAMETRYZACJA MATEMATYCZNA

Rozdział XII

Metodologia opisu informacji

Rozdział XIII

Wektorowy opis przestrzeni medialnej

Rozdział XIV

Inne sposoby opisu i analizy przestrzeni medialnej

Rozdział XV

Kognitywistyczne metody badania przestrzeni medialnej

Rozdział XVI

Grupowanie i ekstrakcja cech w wielowymiarowej przestrzeni medialnej

Część V

CZŁOWIEK JAKO PODMIOT MEDIALNY

Rozdział XVII

Indywidualizacja roli człowieka jako podmiotu medialnego

Rozdział XVIII

Kompetencje psychospołeczne w przestrzeni medialnej

Rozdział XIX

Immanentny konflikt i kryzys w przekazie medialnym

Rozdział XX

Materializm informacyjny i jego skutki społeczne

Rozdział XXI

Modele operacyjne w zarządzaniu organizacją medialną

Rozdział XXII

Rola zespołów zadaniowych w kształtowaniu rzeczywistości medialnej

Część VI

NOWE ASPEKTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Rozdział XXIII

Nowe aspekty podmiotowości w przestrzeni medialnej

Rozdział XXIV

Dziennikarz i rzecznik medialny – aktualny status formalnoprawny

Rozdział XXV

Nowa jakość public relations

Rozdział XXVI

Media w dobie cyfryzacji i globalizacji

Rozdział XXVII

Emergencja zjawisk społecznych w przestrzeni medialnej

ZAKOŃCZENIE – NOWA PERSPEKTYWA

Bibliografia

Indeks nazwisk

Skip to content