[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 7

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    SPIS TREŚCI   Wprowadzenie   ANDRZEJ DˇBRÓWKA, MACIEJ MICHALSKI, Wstęp   MACIEJ MICHALSKI, Mediewalizm w kulturze popularnej – dalszy ciąg wstępu   Część I. Translatio stndii w kulturze intelektualnej i literackiej średnio­wiecza   MIECZYSŁAW MEJOR, Rozważania o antyku w polskim średniowieczu   DOROTA GACKA, „Diabeł narodził się w Atenach”, czyli o niechęci do antyku w Eklodze Teodula   PIOTR SALWA, Wczesna recepcja Dekameronu Boccaccia we Francji (1414 – 1545)   MARIA WICHOWA, Exhortatio ad paenitentiam Dominika z Prus (Kartuza, 1382-1460) i parafrazy tego dzieła w polskiej poezji zakonnej. Transfer średniowiecznej duchowości do barokowego nauczania franciszkańskiego   Część II. Mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej   MARIUSZ KAZAŃCZUK, Czy Bartosz Paprocki korzystał z Kroniki Galla?   DOROTA GACKA, Z jakiego rękopisu Galla Anonima korzystał Bartosz Paprocki? (aneks do artykułu Mariusza Kazańczuka)   MAŁGORZATA RYGIELSKA, Chrześcijaństwo w Polsce wieków śred­nich w ujęciu Ignacego Lubicz Czerwińskiego   MATEUSZ KOSONOWSKI, Problem recepcji dzieła De imitatione Christi (przypisywanego Tomaszowi z Kempen) w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza   MAŁGORZATA DELIMATA-PROCH, Kiedy obca (władczyni polskiego średniowiecza) staje się wrogiem? Refleksja na temat narzędzi i źródeł inspiracji autorów popularnonaukowych opracowań dziejów Polski końca XIX i początków XX wieku   ADAM REGIEWICZ, Polityczność średniowieczności. Dante – Villon – Chaucer, czyli dyskurs władzy w literaturze popularnej   TOMASZ GRZEBYK, Refleksja nad sposobem ukazania średniowiecza we współczesnej kinematografu — edukacja czy popularyzacja?

Skip to content