[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Obszary kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Od Redakcji,
Jolanta Pasterska – Nauka jako sztuka. Zarys biografii Profesora Krzysztofa Dmitruka,

KULTURA:
Erazm Kuźma – Kultura jako pamięć autopoietycznych systemów,
Teresa Kostkiewiczowa – Ignacego Krasickiego sposoby refleksji o kulturze,
Tadeusz Budrewicz – Przeoczony projekt statystyki literatury (Zygmunta Gargasa),
Maria Bujnicka – Krytyka literacka Ireny Krzywickiej,
Marian Kisiel – Krytyka jako autobiografia. Szkic do portretu Jacka Łukaszewicza,
Gustaw Ostasz – Słowa na miarę czasu. Niby-felieton,
Kazimierz Ożóg – Współczesne relacje między językiem polskim a kulturą,

ANTROPOLOGIA:
Ryszarda Strzelecki – Z chłopa król Piotra Baryki – w stronę lektury antropologicznej,
Piotr Kowalski – Np. żaba. Projekt historii zwierząt,
Małgorzata Czapiga – Labirynt i inicjacja. Z dziejów wyobrażenia,
Ksenia Olkusz – Ci wspaniali samurajowie! Japońskie inspiracje w polskiej fantastyce na przykładzie opowiadania Roberta J. Szmidta Mrok nad Tokyoramą,

LITERATURA:
Artur Timofiejew – Pojęcie czasu w polskiej oświeceniowej refleksji nad poezją,
Roman Magryś – O swoistości polskiego romansu edukacyjnego doby oświecenia. Poszukiwanie adekwatnej definicji,
Magdalena Patro-Kucab – „Pochwała naturalnym początkiem cnoty …” – Franciszek Dionizy Kniaźnin jako panegirysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej,
Marek Nalepa – Porozbiorowa „archeologia grobów” i początki narodowej nekrofilii,
Czesław Kłak – Konopnicka – Mickiewicz. Z dziejów recepcji Ody do młodości,
Joanna Rusin – Maria Konopnicka jako współtwórczyni złotej legendy Józefa Haukego-Bosaka w literaturze pięknej,
Magdalena Pocałuń-Dydycz – Metafizyczny wymiar przestrzeni w zbiorze opowiadań Dziewczęta Maryli Wolskiej,
Jan Wolski – Przyboś w Szwajcarii,
Zbigniew Andres – Los emigranta – Kazimierz Wierzyński,
Agnieszka Nęcka – „To ja sam jestem Emmą Bovary”. Zygmunta Haupta układanie autobiograficznych łamigłówek,
Monika Kołodziej – Bez tabu. O Księdzu Antonim Wita Tarnawskiego,
Jerzy Ossowski – Maski i twarze Czesława Miłosza,
Arkadiusz Luboń – Julian Kornhauser jako współautor wewnątrzpokoleniowego dyskursu. Wokół teorii przekładu poetów Nowej Fali,
Alicja Jakubowska-Ożóg, Pragnienie artysty, marzenie poety – Złoty kubek Janusza A. Ihnatowicza wobec wierszy poprzedników,
Magdalena Rabizo-Birek – Norwid poetów stanu wojennego,
Janusz Pasterski – Przeszłość i teraźniejszość w poemacie Nag Hammadi Andrzeja Buszy,
Dorota Bielenda – O symbolizmie magiczno-religijnym w poezji Mieczysława Mularskiego,
Wojciech Birek – Formy sylwiczne w komiksie.

Skip to content