[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Od redakcji Część I INNY/OBCY W LITERATURZE   Justyna Bieniek – Stanisław Vincenz – fascynacje swojskością i innością Mirosław Czarnik – Stereotyp a typologia postaw wobec Żydów w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza Barbara Fride – „Naród, który nigdy o nic nie targował się z losem” – Indianie Ameryki Północnej w Końcu westernu Jana Józefa Szczepańskiego Matylda Zatorska – „Przewrotne Niemki na tronie Piastów” w polskiej powieści historycz-nej (na wybranych przykładach) Anna Puzio – Literacki obraz Innej – Józefina de la Pologne a południowoafrykańskie do-świadczenia (na podstawie Pałacu Cezarów Zyty Rudzkiej) Mateusz Sawczuk – Spotkanie z Innym w prozie Bronisława świderskiego Erwina Dybisz – Londyńskie polis jako mekka Innych. O literacko-socjologicznym ekspe-rymencie na podstawie wybranych opowiadań z antologii Na końcu świata napisane. Autoportret współczesnej polskiej emigracji Barbara Trygar – Fenomenologiczno-kognitywistyczne studium Obcego/Innego w polskiej prozie migracyjnej XXI wieku (na wybranym przykładzie) Sylwia Kondek – Autor jako Inny. Wisławy Szymborskiej sztuka życia na (po)czekaniu Halina Kucyk – Kopista Bartleby – literacki portret Innego   Część II INNY/OBCY W KULTURZE I JĘZYKU   Ewelina Lechocka – Figura Obcego w wielokulturowym świecie Karpat Zachodnich na przykładzie tekstów dziewiętnastowiecznych pieśni ludowych Magdalena Ruszała – „Narodowość galicyjska” w pamiętnikach z przełomu XIX i XX wieku Mirosława Jackowicz-Korczyńska – Obraz Innego we wspomnieniach Szymona Tokarzewskiego Izabela Zahaczewska – Oczyma „wroga”, czyli Bieszczady lat 40. XX stulecia z perspektywy żołnierza UPA Dominika Izdebska-Długosz – Inność/obcość akceptowana czy odrzucana? – Polacy i Ukraińcy wobec błędów językowych w polszczyźnie Karolina Krzysztoń – Obcy niezupełnie obcy. Językowy obraz Swojego i Obcego w Znakach szczególnych Pauliny Wilk Agnieszka Romaneczko – Imigrant, uchodźca – gość czy obcy? O strategii „oswajania” i „wyobcowania” na podstawie przekazów prasowych Joanna Gościńska – Miłość i porwania – melodramat czy brutalna tradycja? O małżeństwie w Dagestanie z perspektywy polskiej reporterki Magdalena Drzał – Obce nazwy zespołów weselnych z powiatów strzyżowskiego i rzeszowskiego Barbara Różańska – Swój i Obcy w piosenkach hiphopowych (na przykładzie tekstów Marcina Gutkowskiego) Elżbieta Benkowska – Inny/Obcy w subkulturach kibiców Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia Beata Drążek – Komponenty obce i swojskie w nazwach pływalni w południowo-wschodniej Polsce w ujęciu tekstologicznym   Indeks nazwisk

Skip to content