[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Obszary polonistyki 6. Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Słowo od redakcji

Część I. NATURA I CZŁOWIEK – ANALIZY JĘZYKOWE
Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (UMCS), Czy barwy pochodzą z natury? Językowo-kulturowy obraz świata przyrody w nazwach kolorów farb ściennych
Mikołaj Bajew (UMCS), Co w grze piszczy? Muzyka natury w grach komputerowych
Damian Herda (UJ), Metaforyczne środki wyrażania ilości we współczesnej polszczyźnie: badanie korpusowe jednostek morze i ocean
Katarzyna Jachymek (KUL), Językowe konceptualizacje ekologii na przykładzie podcastu Radio Antropocenu
Agnieszka Jedziniak (UŚ), Wartościowanie w relacji człowiek – zwierzę utrwalone we współczesnej zoonimii miejskiej i jej motywacjach
Katarzyna Koza (UWr), Rośliny w języku czy język roślin? O translacji nie-ludzkiego na ludzkie na przykładzie „Patyków, badyli” Urszuli Zajączkowskiej
Ewa Kubusiak (UJ), Dyskurs ekologiczny w prasie feministycznej. W poszukiwaniu śladów językowych (na materiale z „Wysokich Obcasów”)
Jakub Ruźniak (UG), Nazewnictwo ludu Saamów/Lapończyków w języku polskim
Michał Witosza (UŚ), Polskie i rosyjskie nazwy struktur mózgu motywowane nazwami ze świata roślin i zwierząt. Ujęcie językoznawcze

Część II. CZŁOWIEK I NATURA W LITERATURZE ŚWIATOWEJ I POLSKIEJ
PROBLEMY OGÓLNE
Rafał Domagalski (UAM), „Spokój w czasach stali i mechaniki”: obrazy natury w poezji imagizmu
Klaudia Jakubowicz (UŚ), Narracje antropocenu – krótkie wprowadzenie
Piotr Sidorowicz (UW), Wymiary ekokrytyki w literaturoznawstwie teoretycznym

LITERATURA ŚWIATOWA
Tatiana Barkovskiy (UW), Karnawał zwierząt. Profanacje w Powieści o lisie
Nikola Czarnota (UR), Gatunek literacki climate fiction i jego rola wobec wyzwań klimatycznych
Dorota Czerkies (UJ), Powieściowa tetralogia M.M.M.M. Jeana-Philippe’a Toussainta (2017): Próba analizy i interpretacji w świetle ekopoetyki
Piotr Machajek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Wilki versus chiński model rozwoju – analiza powieści Wilczy totem z perspektywy ekologicznej
Aleksandra Prokopek (UJ), Zmiany klimatyczne a potrzeba sprawczości na podstawie Detroit: Become Human
Martyna Zięba (UW), Krytyka cywilizacji i idealizacja natury w powieściach Marie Darrieussecq

LITERATURA POLSKA
Mikołaj Głos (UR), Kinga Matuszko (UR), Relacja człowieka i świata przyrody w powieści Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli Radka Raka
Janusz Kawa (UR), Emilia Wieczorek (UAM), Przyroda w literaturze prawdę ci powie… – analiza wybranych tekstów kultury
Olga Lalić-Krowicka (UJ), O motywie kwiatów w tomiku Farbiarka Anny Piwkowskiej (na wybranych przykładach)
Sonia Nowacka (UWr), Ocalić w wierszu, (prze)pisać historię: doświadczenie zwierząt pozaludzkich w Animaliach Anny Adamowicz
Olimpia Orządała (UŚ), Polska powieść kryminalna wobec natury i zwierząt. Tokarczuk – Pasierski
Magdalena Krzyżanowska (UŚ), Tajemnicze związki końca i początku. O naturze w Tataraku Jarosława Iwaszkiewicza
Marta Beata Piotrowska (UKSW), Przyroda jako odbicie natury człowieka w Pierrocie i Kolombinie oraz Skrzypku Opętanym Bolesława Leśmiana
Paulina Szot-Słota (UR), Historia utrwalona w krajobrazie – Ziemia berneńska Jerzego Stempowskiego
Mateusz Wąsowski (UW), Cielesna i metafizyczna zwierzęcość człowieka – źródło twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza
Anna Zwolińska (UKSW), Doświadczenie zachwytu – o tomie Italia (1901) Marii Konopnickiej

Część III. CZŁOWIEK I NATURA W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ
Dominik Kuboń (UW), Rzeźby Magdaleny Więcek wobec słowa i przyrody
Izabela Sikorska (UW), Dzieła Neri Oxman jako odpowiedź na wybrane problemy globalne ówczesnego świata
Natalia Szostak (Akademia Sztuki w Szczecinie), Rana obrazu. Wymiar biologiczny tworzenia obiektu malarskiego
Mateusz Włodarek (UAM), Natura w architekturze. Architektura w naturze. Architektoniczne wizje w czasach antropogenicznych zmian natury

Część IV. KOMUNIKACJA MIĘDZYGATUNKOWA, KULTURA, PRAWO
Łukasz Bartkowicz (Akademia Ignatianum), Źródła semantycznej uniwersalności zjawiska bólu w kontekście komunikacji międzygatunkowej
Emilia Chabros (UG), Kwestia studiów nad zwierzętami w kontekście podmiotowości i ich znaczenie dla kultury
Justyna Mika (UR), Relacja człowiek – zwierzę w języku prawa
Natalia Południak, Topos jabłka w germańskich podaniach ludowych
Gabriela Styrkowicz (UJ), Na tropie dobrego wilka. O przemocy semantycznej wobec dzikich zwierząt

Skip to content