[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Obuczenie RKI – problemy, tendencji, perspektiwy, razwitja

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

W niniejszym zbiorze artykułów zamieszczono teksty omawiające obecnie istniejące problemy związane z miejscem i rolą języka rosyj­skiego jako obcego w systemie edukacji polskiej, artykuły na temat psycholingwistycznych i socjalno-kulturowych aspektów nauczania języka w polskich szkołach oraz dotyczące kształtowania kompetencji komunikacyjno-kulturowej. Autorzy nie tylko podjęli ambitną próbę nakreślenia zarówno obec­nego statusu języka rosyjskiego w Polsce popartą danymi statystyczno-eksperymentalnymi, ale również starali się zarysować dalsze kierunki jego rozwoju w ramach szkół różnych poziomów edukacyjnych.   Z recenzji prof. AP dra hab. Sylwestra Józefiaka

Содержание:

От редактора

Katarzyna Buczek – Место и роль русского языка в условиях польского образования

Ewa Dźwierzyńska – Психолингвистические основы обучения лексике русского языка в польской аудитории

Maria Kossakowska-Maras – Социокультурный аспект в преподавании РКИ

Joanna Smoła – Формирование коммуникативной компетенции студентов-русистов

Grzegorz A. Ziętala – Социокультурная компетенция как важнейший элемент обучения миру русского бизнеса в условиях межкультурной коммуникации

Anna Żarska – Эволюция коммуникативной компетенции студентов-русистов в аспекте умения выражать эмоции и чувства

Skip to content