[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Obywatelstwo polskie w świetle prawa administracyjnego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Podmiot prawa i podmiotowość administracyjnoprawna osób fizycznych 1. Pojęcie podmiotu prawa 2. Podmiot prawa w aspekcie praw podmiotowych 3. Zakres podmiotowości administracyjnoprawnej 4. Zdolność do czynności prawnych w prawie administracyjnym ROZDZIAŁ II Podmiotowość administracyjnoprawna osób fizycznych w związku z obywatelstwem 1. Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego 2. Uprawnienia i obowiązki państwa wobec obywateli polskich wpływające na ich podmiotowość administracyjnoprawną 3. Podmiotowość administracyjnoprawna w związku z obywatelstwem unijnym ROZDZIAŁ III Sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego 1. Ewolucja podstaw prawnych dotyczących obywatelstwa polskiego 2. Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa 3. Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie obywatelstwa polskiego 4. Uprawnienia organów administracji rządowej związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców 4.1. Uznanie za obywatela polskiego 4.2. Przywrócenie obywatelstwa polskiego 5. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych związana z uzyskaniem obywatelstwa polskiego ROZDZIAŁ IV Repatriacja jako sposób nabycia obywatelstwa polskiego i wynikające z niej uprawnienia kształtujące podmiotowość administracyjnoprawną jednostki 1. Pojęcie i uwarunkowania historyczne repatriacji 2. Stwierdzenie pochodzenia polskiego jako przesłanka repatriacji i kształtowania podmiotowości administracyjnoprawnej jednostki 3. Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji i podmiotowość administracyjnoprawna repatriantów 4. Wpływ decyzji o uznaniu za repatrianta na podmiotowość administracyjnoprawną jednostki 5. Obowiązki organów administracji w stosunku do repatriantów ROZDZIAŁ V Ograniczenia podmiotowości administracyjnoprawnej w związku z brakiem obywatelstwa polskiego 1. Ograniczenie w dostępie do służby publicznej 2. Ograniczenia w biernym i czynnym prawie wyborczym 3. Ograniczenia zakresu podmiotowości administracyjnoprawnej wskutek utraty obywatelstwa polskiego Zakończenie Wykaz literatury Wykaz aktów normatywnych Orzecznictwo sądów i trybunałów Summary

Skip to content