[wcas-search-form]

11.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ocena składu ciała, wydolności oraz stylu życia młodzieży uniwersyteckiej wybierającej różny charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie 1. Cel badań 2. Materiał i metody 2.1. Charakterystyka zbiorowości studentów 2.2. Metodyka badań 2.3. Metody opracowania statystycznego i prezentacji uzyskanych wyników 3. Wyniki 3.1. Skład ciała i wydolność krążeniowo-oddechowa a charakter aktywności sportowo-rek-reacyjnej młodzieży uniwersyteckiej 3.2. Styl życia a wybór charakteru aktywności sportowo-rekreacyjnej młodzieży uniwersy-teckiej 3.3. Skład ciała, wydolność krążeniowo-oddechowa i styl życia w podziale na charakter podejmowanej aktywności sportowo-rekreacyjnej 3.4. Styl życia w podziale na charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej i ich zależność od płci 3.5. Różnice dymorficzne składu ciała i wydolności krążeniowo-oddechowej u badanych 3.6. Typ budowy ciała badanej młodzieży 4. Dyskusja Wnioski Piśmiennictwo Aneks Wzór karty badań Summary

Skip to content