[wcas-search-form]

2.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Autor wykazał się bardzo dobrą znajomością podstaw teoretycznych badanych zjawisk. Posiada bardzo dobry warsztat metodyczny i metodologiczny znajdujący głębokie uzasadnienie i zastosowanie w wyjaśnianiu szeroko pojętej interakcji zachodzącej w trakcie rozwoju ontogenetycznego między wyposażeniem genetycznym organizmu a środowiskiem zewnętrznym, szczególnie w przypadku treningu. Taki sposób myślenia autora przekonuje mnie, że wie, co bada, jakie zachodzą interakcje i jakich możliwych, choć nieprzewidywalnych reakcji fenotypowych może się spodziewać w badanym materiale. Godne podkreślenia jest znakomite rozeznanie w metodach statystyki matematycznej, które w sposób zasadny zostały zastosowane i pozwoliły uzyskać rzetelne i przekonujące wyniki. Dobrze wyodrębnione zadania badawcze oraz sposób ich rozwiązania z punktu widzenia zastosowanych metod statystyki matematycznej przekonują mnie, że praca ta może być uznana jako wzorcowa w tego typu badaniach naukowych.
Z recenzji prof. dra hab. Joachima Cieślika

Skip to content