[wcas-search-form]

11.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ocena wybranych czynników jakości życia w aspekcie stabilności posturalnej osób starszych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
WSTĘP
1. CEL PRACY
2. MATERIAŁ, METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE
2.1. Materiał badawczy i organizacja badań
2.2. Protokół badań
2.3. Statystyczne metody opracowywania danych
3. WYNIKI BADAŃ
3.1. Analiza ankiety jakości życia starszych kobiet z uwzględnieniem poszczególnych domen
3.2. Charakterystyka jakości życia i stabilności posturalnej badanych kobiet
3.3. Porównanie stabilności posturalnej starszych kobiet i osób z grupy kontrolnej
4. DYSKUSJA
5. WNIOSKI
PIŚMIENNICTWO
ANEKS
SPIS RYCIN I TABEL

Skip to content