[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. II

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Paweł Grata, Polityka społeczna wobec kobiet w Polsce w latach 1918–1939
Maciej Cesarski, Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Drugiej Rzeczypospolitej
Anna Jarosz-Nojszewska, Ochrona pracy młodocianych w Drugiej Rzeczypospolitej
Karol Chylak, Organizacja systemu ubezpieczeń od wypadków przy pracy w Drugiej Rzeczypospolitej
Piotr Gołdyn, Starania Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi o prawną ochronę kobiet – potencjalnych ofiar nierządu i handlu ludźmi (1923–1939)
Edyta Czop, Mroczna strona polskiej migracji poakcesyjnej do krajów unijnej piętnastki
Beata Szluz, Podkarpacka bezdomność – socjologiczny szkic problemu
Anna Kołomycew, Regionalna polityka społeczna. Specyfika zadań i organizacja na przykładzie województwa podkarpackiego
Bogusław Kotarba, Miejsce młodzieży w polityce społecznej gmin
Krzysztof Popiński, Cele i kierunki kształcenia na poziomie wyższym w Polsce w latach 1990–2012, ze szczególnym uwzględnieniem przykładu uczelni dolnośląskich
Noty o autorach

Skip to content