[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Przedmowa

Karol Chylak
Główne kierunki i możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań w ubezpieczeniach społecznych Drugiej Rzeczypospolitej
Wprowadzenie
Dziedzictwo okresu zaborów
Kierunki rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej
Dyskusja wokół kierunku rozwoju ubezpieczeń społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej
Nowa era polskich ubezpieczeń społecznych
Wnioski

Anna Jarosz-Nojszewska
Ubezpieczenie emerytalne pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej
Uwagi wstępne
Ubezpieczenie pracowników umysłowych w zaborze austriackim
Ubezpieczenie pracowników umysłowych w zaborze pruskim
Zmiany w przepisach państw zaborczych
Pierwsze polskie projekty ubezpieczenia pracowników umysłowych
Rozporządzenie Prezydenta RP o ubezpieczeniu pracowników umysłowych z 1927 r.
Nowelizacje rozporządzenia z 1927 r.
Podsumowanie

Elżbieta Słabińska
Państwowe formy pomocy dla bezrobotnych pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej
Wstęp
Statystyka bezrobocia pracowników umysłowych
Prawne zabezpieczenie na wypadek braku pracy
Świadczenia
1. Zasiłek na wypadek braku pracy
2. Dokształcanie zawodowe
3. Zwrot kosztów podróży w poszukiwaniu pracy
4. Składka na ubezpieczenie chorobowe
Zatrudnienie
1. Pośrednictwo pracy
2. Roboty publiczne
3. Akcje specjalne
Konkluzje

Paweł Grata
Przemiany w polskiej polityce zatrudnienia w latach 1944–1949
Wstęp
Kontynuacja i zmiana, czyli ramy prawne i organizacyjne
„Nowy” rynek pracy
Formy oddziaływania na rynek pracy
1. Pośrednictwo pracy
2. Produktywizacja niezatrudnionych
3. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych
4. Masowy werbunek siły roboczej
Uwagi końcowe

Kinga Woźniakowska
Organizacja, infrastruktura i działalność lecznicza uzdrowisk w polskich Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim w latach 1945–1966. Zarys problematyki
Wprowadzenie
Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego
Przekształcenia infrastruktury uzdrowisk sudeckich
Działalność lecznicza w uzdrowiskach sudeckich
Podsumowanie

Ewelina Szpak
Zdrowie ludzi pracy – między propagandą a rzeczywistością (1945–1970)
Wstęp
„Kto jest energiczny, przedsiębiorczy, ten się wykręci”
Problem chorób zawodowych, czyli „w trosce o zdrowie ludzi pracy”
Ku zmianom: lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte
Zakończenie

Dariusz Jarosz
Problemy zanieczyszczenia wód i powietrza w Polsce w okresie stalinizmu i destalinizacji (analiza dyskursu)
Wstęp
Dyskurs o środowisku naturalnym w stalinizmie: propaganda i tajność
Destalinizacja: poszerzenie pola dyskursu
Konkluzje

Maciej Cesarski
Polityka mieszkaniowa w Polsce w badaniach po 1989 r. – główne podejścia i problemy
Wprowadzenie
Polityka mieszkaniowa w badaniach IGM do 2002 r.
Polityka mieszkaniowa w badaniach ZM IRM – 2002–2015
Polityka mieszkaniowa w badaniach spoza IGM oraz ZM IRM
Zakończenie i wnioski

Edyta Czop
Polscy migranci poakcesyjni na unijnych rynkach pracy
Wprowadzenie
Polacy na unijnych rynkach pracy
Zakończenie

Krzysztof Chaczko
Zalety i wady programu „Rodzina 500 plus”
Wstęp
Zalety programu „Rodzina 500 plus”
1. Zmniejszenie ubóstwa
2. Powszechność świadczenia na drugie i kolejne dziecko
3. Brak stygmatyzacji społecznej
Wady programu „Rodzina 500 plus”
1. Wysokie koszty
2. Dezaktywizacja rodzin (wielodzietnych)
Konkluzje

Mirosław Grewiński
Blisko trzy dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki społecznej
Trudne początki i etapy rozwoju
Zmiany legislacyjne jako próba reorganizacji systemu
Błędy, zaniechania i sukcesy z ostatnich dekad
Czy system pomocy społecznej powinien zostać zreformowany?
Czy będziemy zmierzać w kierunku systemu usług społecznych?
Rekomendacje

Noty o autorach

Bibliografia prac opublikowanych w tomach I–V serii wydawniczej „Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku”

Skip to content