[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Przedmowa

Paweł Grata Procesy unifikacyjne w polskiej polityce społecznej w latach 1918–1939
Anna Jarosz-Nojszewska Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918–1939
Mateusz Rodak Zjawisko bezdomności w Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy)
Maria Prusak Działalność władz Nowego Sącza na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w latach 1945–1950
Magdalena Łobos-Kubiś Ochrona zdrowia i opieka społeczna w Przemyślu w latach 1975–1989
Krzysztof Popiński Główne cele i kierunki kształcenia na poziomie wyższym w Polsce w latach 1945–1989, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wrocławskich
Anna Kołomycew Budowa systemu ekonomii społecznej jako warunek realizacji nowego modelu polityki społecznej
Regina Pacanowska Rodzina w polityce i działaniach samorządu terytorialnego po 1990 roku
Agnieszka Ostrowska Polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce w latach 1990–2010
Bogusław Kotarba Samorządy lokalne jako element systemu oświaty w Polsce
Bartłomiej Szegda Polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec mniejszości narodowych po 1989 r.
Edyta Czop Polityka Polski wobec poakcesyjnej migracji zarobkowej do Unii Europejskiej
Mira Malczyńska-Biały Wybrane problemy społeczne w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw konsumentów w Polsce
Marek Delong Episkopat Polski wobec zasadniczych problemów polskiej polityki społecznej okresu transformacji  Noty o autorach

Skip to content