[wcas-search-form]

8.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Przedmowa, WIARA A PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: Władysław A. Serczyk (UR) – Dla prawosławnej wiary chrześcijańskiej. Studium z XVII wieku, Zdzisław Budzyński (UR) – Ludność polska i ruska Podola w świetle spisów unickich z lat 1763–1765, Rafał Czupryk (UR) – Działalność charytatywna Kościoła na obszarze obu diecezji przemyskich (do roku 1772), Beata Lorens (UR) – O introdukcjach bractw religijnych do cerkwi bazyliańskich w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, Józef Półćwiartek (UR) – Uposażenia cerkwi dekanatu jarosławskiego w XVIII wieku, ELITY I GRUPY MARGINALNE, WZORCE I STEREOTYPY SPOŁECZNE: Jolanta Kamińska-Kwak (UR) – Elity Górnego śląska w XIX stuleciu, Jacek Kurek (Uś) – Nieufność i fascynacja. O śląsko-krakowskim sąsiedztwie u schyłku XIX i na początku XX wieku, Sabina Rejman (UR) – Na marginesie lokalnej społeczności wiejskiej (na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Krasne z lat 1786–1863), Adrian Uljasz (UR) – Lucyna Ćwierczakiewiczowa (1829–1901). Legenda polskiej kuchni, FORMY EDUKACJI LOKALNEJ I PAŃSTWOWEJ: Adam Kubacz (Uś) – Szkolnictwo w Cieszynie w XVIII stuleciu, Elżbieta Biesiadecka (UR) – Edukacja historyczna na forum Wszechnicy Radiowej (1948–1954), Mariola Hoszowska (UR) – Praktyka nauczania historii w szkołach średnich ogólnokształcących (1956–1966), MEANDRY POLITYKI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ: Jerzy Horwat (UR) – Habsburżanka pierwszą żoną Henryka IV Prawego. Okoliczności i polityczne skutki związku w kontekście rywalizacji Przemysła Ottokara II z Rudolfem I Habsburgiem, Konrad Krzyżak (UR) – Opozycja koronna względem planowanego sojuszu Rzeczpospolitej z Rosją w latach 1703–1704, Adam Lisek (Uś) – Aktywność obozu stanisławowskiego w województwie sandomierskim w latach 1733–1736, Ewa Orlof (UR) – Deklaracja unii polsko-słowackiej z 29 września 1938 roku i jej wojenne reperkusje, Edyta Adamczyk-Pluta (IPN Rzeszów) – Działania rzeszowskiego aparatu bezpieczeństwa a nastroje społeczne w okresie choroby i śmierci Stalina (5-11 marca 1953 r.), SZKICE Z DZIEJÓW GOSPODARCZYCH ZIEM POLSKICH: Jerzy Motylewicz (UR) – Obciążenia wojskowe wsi Ordynacji Zamojskiej położonych w północno-wschodnich rejonach ziemi przemyskiej w czasie wielkiej wojny północnej, Włodzimierz Bonusiak (UR) – Handel zagraniczny Kalisza w latach 1815–1914. Zarys problematyki, Franciszek Faluszczak (UR) – Galicyjskie mapy przemysłu wydobywczego, Paweł Grata (UR) – Parlamentarna bitwa o monopol tytoniowy jako jeden z frontów walki z etatyzmem w pierwszych latach budowy państwowości polskiej, MISCELLANEA HISTORICA: Antoni Barciak (Uś) – Bitwa grunwaldzka w relacjach średniowiecznych śląskich kronikarzy i rocznikarzy, Janusz Polaczek (UR) – Nieznana wersja obrazu Denisa Auguste’a Raffeta „Masakra powstańców polskich w Fiszewie”, Jacek Kaniewski (Uś) – Kiedy karabin sam strzela, czyli o wypadkach z bronią palną w XVI–XX w., PROF. ZW. DR HAB. JAN KWAK: Portret osobisty i zawodowy, Bibliografia prac naukowych z lat 1965–2010.

Skip to content