[wcas-search-form]

32.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I Polityka zagraniczna państwa
1.1. Pojęcie polityki zagranicznej
1.2. Uwarunkowania polityki zagranicznej
1.3. Cele polityki zagranicznej
1.4. Funkcje, metody i środki realizacji polityki zagranicznej
Rozdział II. Uwarunkowania polityki zagranicznej Republiki Słowackiej
2.1. środowisko geograficzne
2.2. Historia
2.3. Sytuacja społeczno-gospodarcza
2.4. Ustrój polityczny
2.5. Czynnik ludnościowy
2.6. Służba zagraniczna i dyplomacja
2.7. Uwarunkowania zewnętrzne  
Rozdział III. Sytuacja polityczna w Słowacji w latach 1990–2002

3.1. W ramach Federacji (1990–1992)
3.2. Nowe państwo na politycznej mapie Europy (1992–1994)
3.3. Mecziaryzm (1994–1998)
3.4. Rządy gabinetu Mikuláąa Dzurindy (1998–2002)
Rozdział IV. Integracja europejska w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej
4.1. Wspólnie z Czechami
4.2. Ograniczone szanse na członkostwo
4.3. Droga do Helsinek
4.4. Przebieg negocjacji akcesyjnych
4.5. Traktat akcesyjny i jego ratyfikacja
4.6. Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rozdział V. Republika Słowacka a członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim
5.1. Koncepcje polityki bezpieczeństwa i obrony Republiki Słowackiej
5.2. Poszukiwanie właściwej drogi w polityce bezpieczeństwa
5.3. Nawiązanie kontaktów (1993–1994)
5.4. Utracone szanse na członkostwo (1995–1997)
5.5. Intensyfikacja kontaktów (1998–2001)
5.6. Finalizacja rokowań
Rozdział VI. W kierunku normalizacji. Stosunki bilateralne z sąsiednimi państwami
6.1. Republika Austrii
6.2. Republika Czeska 6.3. Republika Węgierska
6.4. Ukraina
6.5. Rzeczpospolita Polska
Rozdział VII. Stosunki bilateralne z wybranymi państwami
7.1. Republika Francuska
7.2. Republika Federalna Niemiec
7.3. Federacja Rosyjska
7.4. Stany Zjednoczone Ameryki
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Aneks
Indeks osobowy

Skip to content