[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowie Januszowi Homplewiczowi z okazji czterdziestolecia Jego pracy naukowej.Spis treści: Słowo wstępne, Albert W. Maszek – Drogi życia i pracy naukowej Profesora Janusza Homplewicza, I. PRZEGLˇD DOROBKU TWÓRCZEGO PROFESORA JANUSZA HOMPLEWICZA ZA OKRES 1958–2000: Prawo administracyjne, Prawo szkolne, Głosy, Opinie legislacyjne, Teoria organizacji oraz zarządzanie w oświacie, Pedagogika, Etyka pedagogiczna, Pedagogika harcerska, Opinie, ekspertyzy oraz recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, Prace magisterskie prowadzone w WSP w Rzeszów, Wykłady wygłoszone w UTW, II. W STRONĘ PRAWA SZKOLNEGO: Janusz Borkowski – Z problematyki prawnej głos Profesora Janusza Homplewicza, Iwona Skrzydło-Niżnik – Konstytucyjna konstrukcja systemu źródeł prawa w III RP na tle doktrynalnego i normatywnego pojęcia zarządzenia administracyjnego, Piotr Dobosz – Instytucje części ogólnej nauki prawa administracyjnego na tle prawa szkolnego, III. KU WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY PEDAGOGICZNEJ: Kazimierz Denek – Etyka wprowadzona do pedagogiki, Jerzy Niemiec – Kreator teorii organizacji i zarządzania edukacją, Zofia Frączek – Perspektywy dla realizacji wartości uniwersalnych w procesach edukacyjnych, Beata Szluz – Kwalifikacje zawodowe a postawa etyczna nauczyciela, Halina Krzysztofińska – Etyka zawodowa nauczyciela jako niezbędny element jego kwalifikacji zawodowych, Jan Irzyński – Chodzi o to, by “metoda pracy harcerskiej” wkroczyła do pedagogiki, Ludmiła Pietruszkowa – Pedagogika trzeciego wieku.

Skip to content