[wcas-search-form]

42.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wstęp

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY – GENEZA I ZNACZENIE
MAŁGORZATA ŁAPA Idea koncentracji przemysłu w „trójkącie bezpieczeństwa” i jej realizacja (1921–1936). Preludium do powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego
CECYLIA LESZCZYŃSKA Centralny Okręg Przemysłowy a problem dysproporcji cywilizacyjno-gospodarczych między Polską A i B
ARKADIUSZ RZEPKOWSKI Przemiany w strukturze społecznej ludności Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie II RP i PRL
KAZIMIERZ BADZIAK Dominacja polityki nad gospodarką. Inwestycje ze środków gospodarki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1936–1939
WOJCIECH MORAWSKI Tradycje gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej – dwaj patroni, dwa obrządki
ROMAN MACYRA Polskie ścieżki industrializacji po 1918 r. Propozycja analizy
MARIAN MAREK DROZDOWSKI Centralny Okręg Przemysłowy wczoraj i dziś. Blaski i cienie budowy

UWARUNKOWANIA CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
KRZYSZTOF POPIŃSKI Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego w latach1936–1939
ROBERT JASTRZĘBSKI Zagadnienia prawne powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego
BARTOSZ PASTERSKI Przemysł naftowy i gazowniczy w Centralnym Okręgu Przemysłowym w latach 1936–1939
MAREK JABŁONOWSKI Transport samochodowy w latach 1935–1936 w świetle akt Prezydium Rady Ministrów

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ
SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI Centralny Okręg Przemysłowy jako produkt miejsca. Analiza strategii kształtowania wizerunku miejsca
STANISŁAW KRYŃSKI Rzeszowskie początki COP w reporterskim fleszu Melchiora Wańkowicza i Jerzego Ostrowskiego
JAROSŁAW KINAL Centralny Okręg Przemysłowy jako marka w ujęciu marketingowym

MIASTA I FABRYKI COP
MARCIN JAKUB SZYMAŃSKI Kapitał prywatny w Centralnym Okręgu Przemysłowym na przykładzie inwestycji w Baranowie realizowanej przez Towarzystwo Akcyjne Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender” w Pabianicach
PIOTR ZAWADA Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” – przykład inicjatywy gospodarczej zrealizowanej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Studium przypadku
JOANNA FIGURSKA-DUDEK Pionki i Nowa Dęba jako przykłady miast Centralnego Okręgu Przemysłowego – idea, historia a nowe możliwości rozwoju

„OKRUCHY” COPOWSKICH TRADYCJI PO II WOJNIE śWIATOWEJ
ANNA SIKORA Atrakcyjność turystyczna „nowych” miast COP – na przykładzie Nowej Dęby
ŁUKASZ PAPROTNY Tarnobrzeski Okręg Siarkowy – młody czy stary okręg przemysłowy?
MAGDALENA SĘP, ANNA SIKORA Dynamika przekształceń struktury miejskiej Tarnobrzega
PAWEŁ GRATA, GRZEGORZ OSTASZ Losy dawnych przedsiębiorstw COP w okresie transformacji ustrojowej. Wybrane przykłady
PRZEMYSŁAW CZECHANOWSKI, REGINA PACANOWSKA Ciągłość i zmiana. Przedsiębiorstwa z terenów COP na przełomie XX i XXI wieku

Skip to content