[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Wstęp,

Barbara Pilecka – Rozwój osobowości, a tendencje autodestrukcyjne,

Krystyna Barłóg – Konteksty wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych po­trzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, uta­lentowanych,

Danuta Ochojska – Metody wychowawcze preferowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci,

Jolanta Lenart – Odkrywanie talentów. Mit czy rzeczywistość?,

Katarzyna Miłek – Zabawa w nauce języka angielskiego w przedszkolu,

Eliza Maria Chodkowska – Wspieranie rozwoju uzdolnień przyrodniczych dziecka w kon­te­kście wyzwań globalnych i lokalnych,

Urszula Gruca-Miąsik – Wspierająca funkcja edukacji moralnej w wychowaniu i roz­wijaniu  talentów  młodzieży,

Maria Kocór – Kompetencje zawodowe nauczycieli uczniów zdolnych,

Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc – Rola samooceny nauczyciela w kształtowaniu twórczych relacji z uczniami i rodzicami,

Mariusz Gajewski (SJ) – Rola i znaczenie relacji interpersonalnych w twórczej komunikacji pomiędzy uczniem i wychowawcą,

Sławomira Pusz – Rozwijanie aktywności twórczej uczniów  kl I–III w propozycjach ak­tu­alnych  programów kształcenia,

Violetta Ciećko – Moje doświadczenia w pracy z dzieckiem o wybitnych zdolnościach ogólnych.

Skip to content