[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Rozdział I: Odpowiedzialność w ujęciu teoretycznym i jej pedagogiczne implikacje, 1. Odpowiedzialność i poczucie odpowiedzialności w koncepcjach teoretycznych, 2. Odpowiedzialność w procesie wychowania. Społeczny kontekst odpowiedzialności, 3. świadomość i poczucie odpowiedzialności jako zaleta człowieka. Odpowiedzialność w kontekście indywidualnym, 4. Poczucie odpowiedzialności człowieka i proces jego kształtowania w kontekście uzyskiwanego rozwoju i dojrzałości, Rozdział II: Poczucie odpowiedzialności a niepełnosprawność człowieka, 1. Niepełnosprawność osoby a możliwości bycia odpowiedzialnym, 2. Kształtowanie się poczucia odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu w kontekście podjętych rozważań teoretycznych, Rozdział III: Poczucie odpowiedzialności młodzieży w badaniach własnych, 1. Założenia wprowadzające w problematykę podjętych empirii, 2. Przedmiot i cele badań własnych, 3. Problemy badawcze, 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze, 5. Obszar i organizacja badań własnych. Charakterystyka badanych grup młodzieży, 6. Uwagi o sposobie analizy i prezentacji uzyskanych wyników, Rozdział IV: Odpowiedzialność, jej rozumienie i poczucie w świetle wyników badań własnych, 1. Poczucie odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu, 2. Poczucie odpowiedzialności młodzieży słyszącej Podsumowanie. Podobieństwa i różnice w rozumieniu i poczuciu odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu i słyszącej, Rozdział V: Wybrane czynniki osobowościowe i ich znaczenie w kształtowaniu się poczucia odpowiedzialności młodzieży, 1. Umiejscawianie kontroli i jego związek z poziomem poczucia odpowiedzialności badanych, 2. Samoocena a poziom poczucia odpowiedzialności badanej młodzieży Podsumowanie. Poczucie kontroli i samoocena badanej młodzieży a ich poziom poczucia odpowiedzialności, Rozdział VI: Poczucie odpowiedzialności w kontekście wybranych czynników edukacyjnych i rodzinnych, 1. System kształcenia młodzieży z wadą słuchu i jego związek z poziomem poczucia odpowiedzialności badanych z niepełnosprawnością, 2. Preferowany sposób komunikacji językowej a poziom poczucia odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu, 3. System wartości badanej młodzieży a poziom poczucia odpowiedzialności, 3.1. System wartości ostatecznych badanej młodzieży, 3.2. System wartości instrumentalnych badanej młodzieży, 3.3. Odpowiedzialność i jej miejsce w systemie wartości badanych Podsumowanie. Podobieństwa i różnice w hierarchii wartości młodzieży i ich związek z poczuciem odpowiedzialności badanych, 4. Postawy rodzicielskie matek i ojców w percepcji młodzieży a poziom poczucia odpowiedzialności badanych, 4.1. Postawy rodzicielskie matek w retrospektywnej ocenie badanych z wadą słuchu i słyszących, 4.2. Postawy rodzicielskie ojców w retrospektywnej ocenie młodzieży z wadą słuchu i słyszącej Podsumowanie. Postawy rodzicielskie w retrospektywnej ocenie badanych i ich związek z poziomem poczucia odpowiedzialności,   Rozdział VII: Wspólne i swoiste czynniki psychospołeczne mające związek z poczuciem odpowiedzialności młodzieży słyszącej i z uszkodzonym narządem słuchu. Uogólnienia końcowe, 1. Wybrane czynniki psychospołeczne i ich związek z poczuciem odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu, 2. Czynniki psychospołeczne mające związek z poczuciem odpowiedzialności młodzieży słyszącej, 3. Wspólne i swoiste czynniki kształtowania się poczucia odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu i słyszącej w świetle wyników badań własnych, Rozdział VIII: Zadania wychowania do odpowiedzialności, 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności jako droga w kierunku integracji psychospołecznej osób z niepełnosprawnością, 2. Wychowanie do odpowiedzialności adolescentów, Zakończenie, Bibliografia, Spis tabel, wykresów i schematów, Summary

Skip to content