[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Opieka jako kategoria wychowawcza – metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści Wstęp I Rodzinne uwarunkowania opieki nad dziećmi i młodzieżą – rozważania pedagogiczno-filozoficzno-prawne   KRZYSZTOF BOCHENEK, KRZYSZTOF BRÓZDA Podmiotowość rodziny względem społeczeństwa (Kontekst personalizmu Jana Pawła II) BEATA GUMIENNY Więzi rodzinne w kontekście rozwoju małego dziecka JÓZEF SZOPIŃSKI Rodzinne determinanty homoseksualizmu. Studium przypadku MARTA SAMORAŃSKA Rodzicielstwo bliskości jako forma budowania trwałej więzi osobowej rodzica z dzieckiem MAGDALENA KAPIAS Szkoła rodzinna jako alternatywna kategoria wychowawcza URSZULA MIERNIK Troska o rozwój dziecka jako realizacja dobra wspólnego MAŁGORZATA DUBIS, JACEK ŁUKASIEWICZ Rodzina zastępcza jako środowisko rozwoju dzieci i młodzieży JOANNA RARUS Rodzinna wspólnota osób wobec konfliktów ЛІАНА АНАТОЛІЇВНА ОНУФРІЄВА Вплив родинного виховання і традицій на психологічний потенціал особистісної успішності фахівців соціономічних професій СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА МИХАЛЬСЬКА Особливості розвитку моральної свідомості дитини 5–7 років   II Panorama wybranych aspektów rozwoju dzieci i młodzieży   DANUTA OCHOJSKA Siła wpływu matki i ojca na rozwój dziecka. Analiza porównawcza oddziaływań rodziców MAŁGORZATA DUBIS, EDYTA MISIURA Ojciec i jego rola w rozwoju i wychowaniu dziecka BERNADETA BOTWINA Wartości współczesnej młodzieży w świetle oddziaływań rodziny i szkoły MONIKA KLIMEK, KATARZYNA ĆWIKŁA Stałość potrzeb rozwoju religijności młodzieży wobec zmieniającej się rzeczywistości ANGELIKA ROCZNIAK Młodzież wobec portali społecznościowych PAULINA TUMIDAJEWICZ Rola internetu w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży LIZA SZYMONIK, ANGELIKA TOMCZYK Dzieci z zespołem Tourette’a ЮЛІЯ ПЕТРІВНА ДАНЧУК, ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА ЧЕКАНСЬКА Особливості особистості зрілого віку, яка пережила розлучення батьків в дитинстві   III Przestrzeń do stymulowania dzieci i młodzieży – metody i formy pracy   EWA BARNAś-BARAN Formy pomocy dziecku ubogiemu w środowisku lokalnym – kontekst historyczny i współczesny PAULINA DUBIEL-ZIELIŃSKA Personalistyczny wymiar współczesnych form pomocy dzieciom i młodzieży na przykładzie świadczeń pomocy materialnej i dofinansowań o charakterze socjalnym JOLANTA PODOLAK ZAJˇC Metody pracy wychowawczej w szkole katolickiej. Na przykładzie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie URSZULA GRUCA-MIˇSIK Diagnostyczno-stymulująca działalność pedagoga szkolnego w sytuacji opiekuńczo-wychowawczej MAGDALENA PARZYSZEK Stymulowanie rozwoju zdolności młodzieży gimnazjalnej zagrożonej uzależnieniami MAŁGORZATA PÓŁTORAK Stymulacja i wspieranie rozwoju dziecka ryzyka dysleksji w środowisku rodzinnym MAŁGORZATA MARMOLA Stymulowanie rozwoju zdolności matematycznych u dzieci w szkole podstawowej KATARZYNA CHUDY, JOANNA LULEK, KATARZYNA WAŁĘGA Syndrom nieadekwatnych osiągnieć szkolnych – stymulowanie zdolności dzieci i młodzieży ZBIGNIEW CHODKOWSKI Czynniki zakłócające wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym MAGDALENA DEC, MAŁGORZATA GRABEK Animacja czasu wolnego – przestrzeń do stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym ADRIAN BIELA „Stare” gry i zabawy jako sposób na aktywizację w nowych czasach – na przykładzie badań i obserwacji własnych MAGDALENA JAROCKA-BYSTRZYCKA świetlica opiekuńczo-specjalistyczna. Aby bardziej być KAROLINA MAŁEK, BERNADETA PIASECKA, IWONA SADECKA świetlica jako współczesna forma stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na przykładzie projektu klubów środowiskowych w gminie Nowa Dęba EWELINA SOJDA Stymulacja rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przez matki samotnie wychowujące dzieci. Komunikat z badań PATRYCJA GRASELA Emigracja zarobkowa a relacje w rodzinie MAGDALENA SZENDOŁ, SABINA ZUBALA Rodzina wspierająca jako jedna z form stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym KAROLINA SIWEK Wspomaganie rozwoju dzieci w środowisku rodzinnym MAŁGORZATA KOSAK, MARCIN PRZYBYCIEL Asystent rodziny – współczesna forma pomocy JONASZ PAWEŁ WETHACZ Praca z uczniem z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym ELŻBIETA PAWLISZKO

 

Skip to content