[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej

Kategoria:

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
1. Wstęp
2. Przegląd literatury
2.1. Energetyka konwencjonalna i odnawialna
2.2. Energia biomasy
2.2.1. Parametry opisujące biomasę
2.2.2. Sposoby konwersji biomasy
3. Cel badań
4. Metodyka badań
4.1. Obiekt badawczy
4.2. Przygotowanie próbek do badań
4.3. Proces toryfikacji
4.4. Pomiary właściwości biomasy surowej i toryfikatów
4.4.1. Pomiary wilgotności, zawartości popiołu i substancji lotnych
4.4.2. Pomiar zawartości N, C, H, S
4.4.3. Pomiary wartości opałowej
4.4.4. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu
4.4.5. Analiza podstawowych gazów powstałych w procesie spalania biomasy surowej i toryfikowanej
5. Wyniki badań analitycznych
5.1. Wartość opałowa, skład chemiczny biomasy surowej i toryfikatów
5.2. Analiza ciśnienia wybuchu gazów
5.3. Analiza emisji gazów
6. Wnioski
7. Literatura
8. Aneks

Skip to content