[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka jest kontynuacją studiów autora nad osadnictwem neolitycznym. Jest poszerzeniem problematyki o kwestie szczegółowe, tj. badanie osadnictwa, począwszy od najmniejszych jednostek osadniczych, rozważania nad organizacją przestrzeni, gospodarką i organizacją społeczną ludności kultury pucharów lejkowatych. Punktem wyjścia studiów są dobrze rozpoznane pozostałości osadnictwa KPL w dorzeczu Grabi. Teren ten autor traktuje jako obszar próbny, na którym rejestrujemy przekrój krajobrazów naturalnych spotykanych na dużych “piaszczystych” połaciach Niżu.Praca składa się z 8 rozdziałów: Wprowadzenie, Zasiedlenie, Podstawy gospodarki, Uwagi o przekształceniach środowiska naturalnego, Gospodarcze uwarunkowania kształtowania się sieci osadniczej, Społeczeństwo, Wzorzec osadniczy, gospodarczy i społeczny KPL na Niżu Polskim, Zakończenie. Opatrzona jest bibliografią i wykazem literatury cytowanej. Dołączono również streszczenie w języku angielskim.

Skip to content