[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Osoba – Wychowanie – Praca. Księga jubileuszowa Profesora Waldemara Furmanka

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Od stypendysty naukowego do stypendysty ZUS

CZĘŚĆ I. LAUDACJE JUBILEUSZOWE
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. zw. dr hab. Aleksander Bobko
Kazimierz Denek
Jerzy Niemiec
Stefan M. Kwiatkowski
Maciej Tanaś
Arnold Wilczyński, Zbigniew Dziamski
Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Krystyna Chałas
Anna Karpińska
Kazimierz Jaracz, Krzysztof Kraszewski
Elżbieta Gaweł-Luty
Ryszard Gerlach
Bogusław Pietrulewicz
Franciszek Szlosek
Jarosław Bobitski
Czesław Plewka
Elżbieta Sałata
Aleksander Piecuch

CZĘŚĆ II. DOKTORZY O SWOIM PROMOTORZE

Wojciech Walat: Odkrywanie własnej drogi naukowo-badawczej związanej z teorią i praktyką książki szkolnej
Bronisław Matusz: Efektywność kształcenia wspomaganego komputerowymi programami graficznymi w szkole podstawowej
Robert Lis: Znaczenie kompetencji informatycznych nauczycieli w kształceniu zawodowym
Paweł Łuczkowski: Pedagogiczne problemy edukacji technicznej w wyższych uczelniach wojskowych w kontekście wyzwań współczesności
Antoni Krauz: Zastosowanie metod semiprogramowania w optymalizacji praktycznego nauczania zawodu (na przykładach wybranych szkół zawodowych)
Marta Bałażak: Postulowane i rzeczywiste funkcje dyrektora szkoły polskiej (na przykładzie placówek niepublicznych)
Tadeusz Piątek: Uczelnia – mentoring – praca. Wybrane aspekty działalności Profesora Waldemara Furmanka na przełomie społeczeństw industrialnego i informacyjnego
Stanisław Szabłowski: Moja droga do „świątyni wiedzy”
Agnieszka Długosz: Profesor Waldemar Furmanek moim mistrzem
Waldemar Lib: W poszukiwaniu mądrości przez badanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży
Barbara Rusinek: Od praktycyzmu do teoretycznych rozważań naukowych ……. 103
Janusz Strzecha: Kompetencje multimedialne nauczycieli średnich szkół plastycznych

CZĘŚĆ III. OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ NAUKOWYCH JUBILATA

OSOBA
Andrzej Radziewicz-Winnicki: Publiczne dobro i egzystencja jednostki w epoce przemian (pytania bez autorytatywnych odpowiedzi)
Kazimierz Wenta: Filozofia wartości dla edukacji w nacjonalizmach kulturowych i cywilizacji informacyjnej
Kazimierz Ożóg: Kilka uwag o wartości języka
Stanisław Juszczyk: Postmedia a zmiany w języku polskiej młodzieży
Ewa Wysocka: Autorytet jako źródło kształtowania się systemu wartości – wyzwania dla aksjologii i pedagogiki
Jolanta Wilsz: Ewaluacja systemu wartości w społeczeństwie demokratycznym wobec globalnych wyzwań współczesnego świata
Zdzisław Ratajek: Kryzys autorytetów – niepokoje i optymizm

WYCHOWANIE
Wojciech Kojs: Zaufanie, zwątpienie i nadzieja w kontekście procesów edukacji i globalizacji – szkic problemu
Ks. Marian Wolicki: Wychowanie jako wspomaganie aktualizacji osoby
Mieczysław Adamczyk: Spotkanie dwóch powołań, czyli tajemnica przenikania religii i sztuki w osobowości Jana Pawła II
Janusz Zdebski: Jakość życia a aktywność turystyczna i rekreacyjna
Wojciech Walat: Możliwości edukacyjnych zastosowań hipermediów

PRACA
Zygmunt Wiatrowski: Profesor Waldemar Furmanek – współtwórca współczesnych teoretycznych podstaw humanistycznej pedagogiki pracy
Ryszard Gerlach: Pedagogiczny wymiar pracy człowieka
Kazimierz Denek: Istota Uniwersytetu i jego powinności

CZĘŚĆ IV. AUTOREFERAT JUBILATA
Charakterystyka badań własnych
Problematyka badań własnych
Badania w zakresie problematyki edukacji technicznej i edukacji informatycznej
Badania problemów dydaktyki techniki
Programy i podręczniki szkolne
Konferencje „Technika – Informatyka – Edukacja”
Badania problemów dydaktyki informatyki
Badania w zakresie problematyki edukacji zawodowej
Badania w zakresie problemów wartości w pedagogice
Problematyka miłości jako wartości
Badania w zakresie problemów pedagogiki pracy
Humanistyczna pedagogika pracy
Inne problemy badań i refleksji
Varia
Zakończenie

WYKAZ PUBLIKACJI PROF. ZW. DR. HAB. WALDEMARA FURMANKA
1. Monografie, studia, rozprawy
2. Podręczniki i skrypty
3. Artykuły i komunikaty naukowe
4. Artykuły w czasopiśmie przedmiotowo-metodycznym dla nauczycieli innowatorów „Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej”
5. Programy nauczania dla szkół
ILUSTRACJE

Skip to content