[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Osoby z wadą słuchu wobec wybranych problemów integracji psychospołecznej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Ilość dostępnych egzemplarzy: 1   Temat dzieła i jego problematyka odnosi się do zagadnień o znacznej doniosłości społecznej i zasługuje na zainteresowanie pedagogów specjalnych oraz specjalistów innych dziedzin zajmujących się problemami włączania osób niepełnosprawnych do życia we wspólnocie z osobami sprawnymi. Głównym celem, który postawiła sobie Autorka, jest rozważenie ważności i zbadanie postaw osób doświadczających skutków wczesnego poważnego uszkodzenia narządu słuchu wobec problemów ich własnej integracji psychospołecznej. Podjęcie tej problematyki stanowi istotne novum w badaniach dotyczących zagadnienia integracji społecznej osób niepełnosprawnych, które dotychczas koncentrowały się raczej na postawach ludzi uznawanych za w pełni sprawnych wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością, a pomijały podmiotowy charakter udziału tych ostatnich w relacjach społecznych.  Wartość pracy wynika z aktualności podjętej problematyki oraz jej związku z przemianami w sytuacji ludzi niepełnosprawnych w Polsce, a przede wszystkim z jej przydatnością w kształceniu pedagogów i terapeutów zajmujących się rehabilitacją osób z uszkodzonym słuchem. Obszerna część teoretyczna rozprawy zawiera dosyć dobrze wyważony przegląd problematyki surdopedagogicznej, stanowiący tło badań własnych. Część badawcza dzieła dobrze ukazuje osobisty trud poszukiwań zmierzających do jasnego postawienia ważnych pytań oraz do znalezienia odpowiedzi na nie i klarownego ich przedstawienia. Obraz badanego stanu rzeczy jawi się czytelnikowi jako wystarczająco wyrazisty i uporządkowany, co nie stanowi sprzeczności ze wskazaniem na skomplikowany charakter badanego zjawiska. Analiza i interpretacja wyników badań zawiera sporo wartościowych spostrzeżeń i refleksji, które mogą inspirować zarówno działania rehabilitacyjne, jak i dalsze poszukiwania badawcze.

Skip to content