[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ot A do JA. Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział 1. Specyfika pracy z grupami rozpoczynającymi naukę języka rosyjskiego od podstaw – wybrane zagadnienia

1.1. Etap początkowy w nauczaniu/uczeniu się języka obcego
1.2. Profil studenta rusycysty
1.3. Organizacja pracy na zajęciach PNJR w grupach rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw
Rozdział 2. Teoretyczne przesłanki tworzenia programów nauczania
2.1. Cele kształcenia
2.2. Program nauczania
2.3. Dobór i układ treści programowych
Rozdział 3. Autorski program nauczania przedmiotu praktyczna nauka języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych na pierwszym roku w grupach rozpoczynających naukę języka od podstaw
3.1. Program nauczania PNJR
3.2. Minimum leksykalne i kategorie semantyczne
Rozdział 4. Metodyka pracy na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego w grupach rozpoczynających naukę języka od podstaw
4.1. Praca nad materiałem językowym
4.1.1. Praca nad alfabetem
4.1.2. Metodyka pracy nad materiałem gramatycznym
4.1.3 Metodyka pracy nad materiałem leksykalnym
4.2. Praca nad kształtowaniem sprawności językowych
4.2.1. Kształtowanie sprawności słuchania
4.2.2. Kształtowanie sprawności mówienia
4.2.3. Kształtowanie sprawności czytania
4.2.4. Kształtowanie sprawności pisania
Rozdział 5. System ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności, nawyków i sprawności językowych
5.1. Ćwiczenia etapu wstępnego
5.2. Ćwiczenia kursu właściwego
Zakończenie
Literatura

Skip to content