[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pacjent odmienny kulturowo w praktyce ratownika medycznego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
ROZDZIAŁ 1. Pacjent odmienny kulturowo w systemie ratownictwa medycznego w Polsce
1.1. Uwarunkowania kulturowo-religijne pojmowania zdrowia i choroby u pacjentów reprezentujących odmienne kultury
1.2. Charakterystyka populacji obcokrajowców, którym świadczone są medyczne czynności ratunkowe
ROZDZIAŁ 2. Edukacja i szkolenie ratowników medycznych w zakresie kompetencji kulturowych
2.1. Teoria kompetencji kulturowych
2.2. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce w zakresie wielokulturowości
2.3. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych a kompetencje kulturowe
ROZDZIAŁ 3. Kompetencje kulturowe w ratownictwie medycznym
3.1. Kompetencje kulturowe personelu medycznego systemu ratownictwa medycznego
3.2. Etyka zawodu ratownika medycznego
3.3. Dobre praktyki postępowania ratownika medycznego z pacjentami odmiennymi kulturowo
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rycin i tabel

Skip to content