[wcas-search-form]

53.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pamięć i zapomnienie. Filozoficzny dyskurs o sile i słabości pamięci indywidualnej i zbiorowej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
1. Studia nad pamięcią jako hermeneutyka ludzkiego doświadczenia. Niebezpieczne puste miejsce
2. Wyobrażenia, metafory i modele. Paradoksalność i ulotność pamięci
3. Podstawowe definicje i rozróżnienia. „Co” i „kto” pamięci,
Część pierwsza – Historia refleksji nad pamięcią
1. Odkrycie i zapomnienie pamięci (filozofia pamięci od starożytności do wieku XIX)
2. Pamięć ujawniająca się w świetle świadomości
3. Pamięć ukryta w mrokach nieświadomości (Freud i psychoanaliza)
4. Łaska intensywnego przypomnienia
5. Ontologia pamięci. Ku skupieniu czasu (Heidegger, Nietzsche, Sartre)
6. Powrót na powierzchnię świadomości (Merleau-Ponty i Casey)
7. Problem indywidualnej tożsamości (filozofia analityczna)
8. Tożsamość, narracja, obietnica (Ricoeur i Levinas)
9. Pamięć społeczna
10. Najnowsze studia nad pamięcią
Część druga – Działania pamięci
1. Uobecnianie, unieobecnianie, widmowość
2. Powtarzanie
3. Rozpoznawanie
4. Rozpamiętywanie
5. Habitualizacja
6. Rytualizacja i mityzacja
7. Strukturacja
8. Budowanie tożsamości
9. Tekstualizacja
10. Interpretowanie
11. Instytucjonalizacja i dyskurs nauk humanistycznych
12. Dysfunkcje pamięci
13. Ratowanie pamięci
14. Zapomnienie
15. Postpamięć
Zakończenie
Bibliografia
Summary

Skip to content