[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Aneta Małgorzata Arkuszewska – Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie wybranych krajów europejskich, Marcin Białecki – Instytucja mediacji w sprawach cywilnych – analiza prawno-porównawcza, Grzegorz Bonusiak – Zmierzch feudalizmu na Wyspie Sark – globalne wzorce, lokalne tradycje, Maria Bosak – Zarys ewolucji ochrony młodych pracowników w wybranych dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Justyna Ciechanowska – Samorząd terytorialny w Szwecji, Antoni Dral – Uwarunkowania modelu ochrony trwałości stosunku pracy w polskiej gospodarce rynkowej w dobie globalizacji, Elżbieta Ejankowska, Renata świrgoń-Skok – Tradycja romanistyczna w kulturze prawnej Europy, Anna Golonka – Rola i znaczenie zaburzeń psychicznych w prawie karnym – rozważania na tle stanów warunkujących niepoczytalność i poczytalność ograniczoną, Danuta Kabat-Rudnicka, Zbigniew B. Rudnicki – Oblicza Unii Europejskiej. Tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej, Hubert Kaczmarczyk – Friedrich von Hayek – krytyk konstytucyjnej ochrony praw socjalnych, Konrad Kędzierski – Społeczeństwo informacyjne, nowy sposób zarządzania, Łukasz Koba, Marcin Pączek – Nowe wyzwania międzynarodowego prawa kosmicznego w XXI wieku, Aneta Kowalczyk – Kształtowanie się regulacji prawnych dotyczących prawa koalicji w aktach prawa międzynarodowego, Marek Kuryłowicz – Alterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa, Artur Łuszczyński – Globalizacja idei polityczno-prawnych. Szanse i zagrożenia, Maria Michur-Ziemba – Współpraca międzyregionalna jako czynnik rozwoju samorządu terytorialnego, Andrzej Milewski, Anna Musiała, Jarosław Jankowiak – Przepis art. 66 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a mechanizm kontroli decyzji ZUS, Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski – Sprawiedliwość społeczna a bezpieczeństwo, Jerzy Plis – O potrzebie Powszechnej Deklaracji Praw Narodów w dobie globalizacji, Beata Sagan, Piotr Kluz – Zmiany w systemie ewidencjonowania i rejestracji przedsiębiorców – konsekwencja globalizacji? (zarys problemu), Stanisław Sagan – Państwo narodowe wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji, Viktoriya Serzhanova – Ewolucja konstytucji państw nordyckich, Bronisław Sitek – Prawo rzymskie balastem, czy źródłem inspiracji dla postępu i rozwoju nowoczesnych badań?!, Mariusz Szyrski – Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast, Władysław Piotr Wlaźlak – Notariusze konsystorza okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim], Lidia Zacharko – Strefy specjalne w prawie administracyjnym – a przywileje dla przedsiębiorców dla terenie specjalnych stref ekonomicznych – przyczynek do dyskusji, Łukasz Żarnowiec – Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych – Rzym II (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40), Notki o autorach.

Skip to content