[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

na magazynie 1 egz.   Spis treści Wstęp 1. Współczesne wizje zarządzania oparte na wartościach 1.1. Organizacje oparte na ludziach i ich motywacji 1.2. Ekonomia społeczna 1.3. Duchowość w zarządzaniu 1.4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 2. Ruch Focolari jako podstawa społeczna i organizacyjna dla przedsiębiorczości 2.1. Geneza i rozwój Ruchu Focolari 2.2. Charyzmat jedności i duchowość Ruchu Focolari 2.3. Wymiar społeczny Ruchu Focolari 2.4. Miasteczka i parki przemysłowe 2.5. Szkoła Abbà oraz Instytut Uniwersytecki Sophia 3. Ekonomia komunii jako alternatywny sposób zarządzania przedsiębiorstwami 3.1. Wspólnota dóbr i kultura dawania praktykowana w Ruchu Focolari 3.2. Geneza, rozwój i charakterystyka idei ekonomii komunii 3.3. Ekonomia komunii jako ekonomia charyzmatyczna 3.4. Ekonomia komunii – podejście wielowymiarowe 4. Realizowanie ekonomii komunii w przedsiębiorstwie nowym fenomenem społecznym i gospodarczym 4.1. Osobowość i tożsamość przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy ekonomii komunii 4.2. Misja, wizja oraz strategia działania przedsiębiorstw ekonomii komunii 4.3. Zasady prowadzenia firm ekonomii komunii 4.4. Aksjologiczne i psychospołeczne uwarunkowania realizacji misji i wizji firmy 4.5. Aspekt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii komunii 4.6. Ekonomia komunii a ekonomia społeczna 5. Znaczenie kultury i klimatu organizacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwami ekonomii komunii 5.1. Czynniki psychospołeczne kształtujące kapitał intelektualny i społeczny w przedsiębiorstwie 5.2. Kultura organizacyjna i jej funkcje społeczno-organizacyjne 5.3. Klimat organizacyjny w aspekcie psychologicznym, socjologicznym i ekonomicznym 5.4. Kultura i klimat organizacyjny jako czynniki wzbogacania bądź deprecjacji kapitału 5.5. Nowe elementy kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach ekonomii komunii 6. Paradygmat jedności jako podstawa kształtowania kultury i klimatu organizacyjnego w firmach ekonomii komunii 6.1. Kształtowanie nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu 6.1.1. Paradygmat i jego rola w nauce 6.1.2. Paradygmaty w naukach społecznych 6.1.3. Aspekty epistemologiczne i metodologiczne nauk o zarządzaniu 6.1.4. Poszukiwanie nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu 6.2. Paradygmat jedności – przełom w nauce i kulturze 6.2.1. Paradygmat jedności wynikający z duchowości jedności 6.2.2. Paradygmat jedności w nauce 6.2.3. Paradygmat jedności wobec kryzysu kultury i cywilizacji 6.2.4. Dialog z kulturą współczesną – inondacje 6.3. Paradygmat jedności w naukach o zarządzaniu 6.3.1. Założenia i realizacja paradygmatu jedności w zarządzaniu firmami ekonomii komunii 6.3.2. Porównanie paradygmatu jedności z innymi paradygmatami w zarządzaniu 6.3.3. Paradygmat jedności nowym paradygmatem w naukach o zarządzaniu 6.3.4. Paradygmat jedności nowym paradygmatem w naukach społecznych 6.4. Kultura i klimat organizacyjny jako urzeczywistnienie paradygmatu jedności w przedsiębiorstwach ekonomii komunii 6.5. Zgodność zachowań ekonomicznych i organizacyjnych z paradygmatem jedności jako miernik dobra w ocenie działań firm ekonomii komunii 7. Metodologia badań własnych nad specyfiką kultury i klimatu organizacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwami ekonomii komunii 7.1. Synteza podstaw teoretycznych własnych badań empirycznych 7.2. Problem, hipotezy badawcze oraz cele planowanych badań empirycznych 7.3. Metody zastosowane w badaniach 7.4. Badania pilotażowe 7.5. Strategia badań zasadniczych 7.6. Sposób przeprowadzenia badań 7.7. Charakterystyka badanych firm 8. Analiza uzyskanych wyników badań empirycznych 8.1. Prezentacja uzyskanych wyników za pomocą statystyk opisowych 8.2. Weryfikacja postawionej hipotezy badawczej 8.3. Interpretacja uzyskanych wyników Zakończenie Bibliografia Załącznik nr 1. Kwestionariusz dla akcjonariuszy i menedżerów firm ekonomii komunii Załącznik nr 2. Kwestionariusz dla ekspertów ekonomii komunii

Skip to content