[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Stan prawny na 30.11.2018 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Partnerstwo publiczno-społeczne – pojęcie, zakres i istota

1. Uwagi wprowadzające

2. Pojęcie partnerstwa

2.1. Pojęcie partnerstwa w naukach prawnych

2.2. Pojęcie partnerstwa na gruncie prawa publicznego

3. Koncepcja partnerstwa w prawie administracyjnym

3.1. Podmiot publiczny jako strona partnerstwa publiczno-społecznego

3.2. Partner społeczny

3.3. Przedmiot partnerstwa

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II

Polityki publiczne jako forma działania administracji

1. Uwagi wprowadzające

2. „Decyzje” jako przedmiot działania administracji

3. Polityki publiczne jako formy powiązań polityki i administracji publicznej

4. Formy działania administracji odzwierciedlające polityki publiczne

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III

Relacje znaczeniowe pomiędzy partnerstwem publiczno-społecznym a partycypacją oraz współdziałaniem

1. Uwagi wprowadzające

2. Partycypacja

2.1. Źródła i pojęcie partycypacji

2.2. Formy partycypacji

3. Współdziałanie

3.1. Koncepcje współdziałania w nauce prawa administracyjnego

3.2. Pojęcie współdziałania w ujęciu funkcjonalnym i pojęcia podobne

4. Partycypacja i współdziałanie a partnerstwo publiczno-społeczne

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV

Zasady w prawie administracyjnym

1. Uwagi wprowadzające

2. Koncepcje zasad prawa w ujęciu doktryny

2.1. Pojęcie zasady prawa w prawoznawstwie

2.2. Zasady prawa administracyjnego

2.3. Katalogi zasad prawa administracyjnego

3. Relacja między wartościami i zasadami w prawie administracyjnym

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ V

O zasadniczości koncepcji partnerstwa publiczno-społecznego

1. Uwagi wprowadzające

2. Pojęcie zasady partnerstwa publiczno-społecznego

3. Systemowa koncepcja administracji publicznej

4. Koncepcja good governance

5. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego i partnerstwo w języku aktów normatywnych prawa administracyjnego

5.1. Konstytucyjna zasada partnerstwa i dialogu

5.2. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego w rozporządzeniach Unii Europejskiej

5.3. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego w ustawodawstwie krajowym

5.4. Partnerstwo w języku aktów normatywnych

5.5. Partnerstwo lokalnego współdziałania na rzecz rozwoju jako szczególna postać partnerstwa.

5.5.1. Podmioty tworzące i charakter członkostwa

5.5.2. Struktura wewnętrzna i przedmiot działania

5.5.3. Odpowiedzialność

6. Uczestnictwo i współdziałanie partnerów społecznych w kształtowaniu polityk publicznych – pozostałe podstawy normatywne i formy

6.1. Regulacje o charakterze kompleksowym

6.2. Regulacje o charakterze rozproszonym

6.2.1 Podstawy prawne konsultacji

6.2.2 Podstawy normatywne i formy działań wspólnych

7. Koncepcja zintegrowana zasad prawa i jej znaczenie dla ustalania zasady partnerstwa publiczno-społecznego w prawie administracyjnym

7.1. Charakter normatywny

7.2. Walor ogólności wypowiedzi

7.3. Uzasadnienie aksjologiczne zasady partnerstwa publiczno-społecznego

8. Podsumowanie

Wnioski

Literatura

Wykaz aktów normatywnych

Orzecznictwo

Skip to content