[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich. Od Vaticanum I (1869–1870) do Vaticanum II (1962–1965)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:     Wstęp     I. Działalność społeczno-charytatywna Kościoła na przełomie XIX i XX wieku w Przemyślu (do 1914 roku)   Ks. Jan Wolak – Wielka Rewolucja Francuska i kształtowanie się myśli społecznej po jej wybuchu Ks. Jan Wolak – Nauczanie społeczne przed Vaticanum II Ks. dr Adam Podolski – Duszpasterskie zadania kościoła przemyskiego na przełomie XIX i XX wieku (do 1914) a kwestia społeczna Ks. dr Adam Podolski – Towarzystwo św. Wincentego a Paulo odpowiedzią na pastoralna troskę Kościoła katolickiego w Przemyślu na przeło­mie XIX i XX wieku Ks. dr Adam Podolski – Towarzystwa dobroczynne Ks. dr Adam Podolski – Towarzystwa robotniczo-rzemieślnicze Patrycja Bylak, ks. Stanisław Nabywaniec – Religijno-pastoralny aspekt pielgrzymowania Patrycja Bylak, ks. Stanisław Nabywaniec – Turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjny i kulturowy aspekt pielgrzymek     II. Problematyka katechetyczna   Wojciech Sala – Główny redaktor i współpracownicy „Dwutygodnika Katechetycznego i Duszpasterskiego” Ks. dr Adam Podolski – Nurt dydaktyczny, pedagogiczny i kerygmatyczny na przełomie XIX i XX wieku Ks. dr Adam Podolski – Cele i zadania wychowania religijnego i moralnego Ks. dr Adam Podolski – Problematyka merytoryczna katechezy zawarta w „Dwutygodniku Katechetycznym i Duszpasterskim” (1897–1910) Ks. dr Adam Podolski – Katecheta i metody realizacji katechezy na przeło­mie XIX i XX wieku (1897–1910) zawarta w „Dwutygodniku Katechetycznym i Duszpasterskim”

Skip to content