[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Skrypt dla studentów pedagogiki. Spis treści: Od autora, Wstęp, Część I: Istota pedagogiki porównawczej: Miejsce pedagogiki porównawczej w systemie nauk, Przedmiot badań pedagogiki porównawczej, Cele i zadania pedagogiki porównawczej, Funkcje badań naukowych, Część II: Ewolucja metodologii badań porównawczych: Metodologiczne paradygmaty badań naukowych, Zarys historii badań komparatystycznych w XIX i XX wieku, Typologia i przykłady popularnych porównań zjawisk oświatowych, Monografia systemu edukacyjnego, Jukstapozycja – problemy z ekwiwalencją, Część III: Perspektywy rozwoju pedagogiki porównawczej na tle wyzwań edukacyjnych XXI wieku: Geneza i istota współczesnych problemów oświatowych w Polsce i na świecie, Optymalizacja funkcjonowania systemów edukacyjnych, Reformy oświatowe w Polsce i na świecie, Współczesne źródła danych oświatowych, Część IV: Systemy szkolne państw Unii Europejskiej oraz wybranych państw pozaeuropejskich: System edukacyjny – jego struktura w teorii i w praktyce, Zarządzanie systemem edukacji, Wskaźniki funkcjonalności systemów edukacji, Międzynarodowe standardy klasyfikacji kształcenia, Schematy struktur i charakterystyka systemów szkolnych, Schematy struktur edukacji wybranych krajów Europy i świata, Podsumowanie, Spis tabel i rysunków, Bibliografia.

Skip to content