[wcas-search-form]

10.50 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

MARIA CHODKOWSKA, ALEKSANDRA MACH, Wprowadzenie

Część I. W poszukiwaniu sposobów przeciwdziałania problemom marginalizującym sytuacje społeczną jednostek i grup

KAROL POZNAŃSKI, Z doświadczeń historycznych pedagogicznego działania na rzecz wsparcia osób zagrożonych marginalizacją
MARIA CHODKOWSKA, Pedagogika wobec wyzwań przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
ANDRZEJ RADZIEWICZ-WINNICKI, MAREK WALANCIK, Proces wyłaniania się pewnych marginalnych grup społecznych, jak i przeistaczanie się niektórych jednostek na obszary ekskluzji
RYSZARD BERA, Migracje zarobkowe młodych Polaków a ich zagrożenie marginalizacją w ojczyźnie

Część II. Wybrane kwestie marginalizacji w świetle badań diagnostycznych
KRYSTYNA BARŁÓG, Edukacja osób zagrożonych społecznym wykluczeniem jako metoda i proces budowania gotowości do zmiany
RYSZARD KAŁAMARZ, Przejawy marginalizacji w zakresie uczestnictwa w kulturze niektórych grup i środowisk osób dorosłych z terenu województwa podkarpackiego (w świetle badań diagnostycznych)
FRANCISZEK KOZACZUK, Diagnozowanie w skali regionu potrzeb byłych więźniów, ich sytuacji egzystencjalnej, możliwości wsparcia społecznego jako elementu systemowych oddziaływań zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
ANTONI ZAJĄC, Relacje pomiędzy kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym
EWA TŁUCZEK-TADLA, Stan kompetencji obywatelskich młodych dorosłych – na przykładzie opinii studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego
EWA CZERWIŃSKA-JAKIMIUK, Perspektywy życiowe uczniów szkół średnich i ich szkolne determinanty

Część III. Instytucjonalne i środowiskowe wspieranie jednostek i grup zagrożonych marginalizacją
JANUSZ MIĄSO, Społeczeństwo informacyjne, medialne, sieciowe determinantem transformacji społecznych – potrzeba pedagogiki medialnej
EWA MARKOWSKA-GOS, Aktywizacja zawodowa a problem marginalizacji osób niepełnosprawnych powiatu przemyskiego
MAGDALENA WASYLEWICZ, Punkty konsultacyjne jako jedna z form pomocy środowiskom zagrożonym marginalizacją
EWA BARNAŚ-BARAN, Udział towarzystw dobroczynnych w przeciwdziałaniu marginalizacji ubogich dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – aspekt historyczny
MAGDALENA PAKUŁA, Przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez edukacyjną ofertę uniwersytetów trzeciego wieku
BEATA SZLUZ, Znaczenie edukacji w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób bezdomnych
DOROTA BIS, Bezdomność jako powód marginalizacji i wykluczenia społecznego
EWA SARZYŃSKA, Rola doradztwa zawodowego w przeciwdziałaniu marginalizacji osób bezrobotnych
ZBIGNIEW CHODKOWSKI, Wspieranie osób bezrobotnych poprzez ofertę pedagogicznych studiów podyplomowych

Część IV. Środowiskowe uwarunkowania zagrożenia marginalizacją ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet
ANDRZEJ GARBARZ, Monitorowanie przemocy w rodzinie – „Niebieska Karta”
GRZEGORZ GRZYBEK, Pedagogika socjalna a potrzeby społeczne rodziny
ELŻBIETA DOLATA, Dziejowy model edukacji kobiet – marginalizacja w procesie kształcenia
ANNA ŚNIEGULSKA, Przeciw społecznemu wykluczeniu kobiet doświadczających przemocy w rodzinie
MONIKA PARCHOMIUK, Stygmatyzacja a ryzyko marginalizacji i osób niepełnosprawnych

Skip to content