[wcas-search-form]

12.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1 Istota polityki w świetle wybranych orientacji teoretyczno-metodologicznych (Anna Pięta-Szawara)
Klasyczne rozumienie polityki
Strukturalno-funkcjonalne ujęcie polityki
Konfliktowy model polityki
Polityka w świetle orientacji behawioralnej i neobehawioralnej
Decyzyjne rozumienie polityki
Polityka w świetle nowej socjologii politycznej
Wnioski
Rozdział 2. Teoria polityki – status metodologiczny (Tomasz Koziełło)
Pojęcie, struktura i przedmiot badań
Rodzaje teorii polityki
Funkcje teorii polityki
Rozdział 3. Podejście normatywne, instytucjonalne, historyczne i funkcjonalne w politologii (Przemysław Maj)
Podejście normatywne
Podejście instytucjonalne
Podejście historyczne
Podejście funkcjonalne
Rozdział 4. Istota podejścia behawioralnego, racjonalnego i porównawczego w politologii (Przemysław Maj)
Podejście behawioralne
Podejście racjonalne
Podejście porównawcze
Rozdział 5. Teoretyczno-filozoficzne rozważania o istocie polityczności (Anna Pięta-Szawara)
Istota pojęcia
Teoria polityczności Carla Schmitta
Polityczność u Chantal Mouffe
Koncepcja polityczności według Hannah Arendt
Rozdział 6. Teorie władzy politycznej – ujęcia interpretacyjne (Tomasz Koziełło)
Wprowadzenie
Ujęcie instytucjonalne władzy politycznej
Funkcjonalne ujęcie władzy politycznej
Ujęcie behawioralne władzy politycznej
Ujęcie normatywne władzy politycznej
Ujęcie instrumentalne władzy politycznej
Komunikacyjne ujęcie władzy politycznej
Ujęcie strukturalne władzy politycznej
Ujęcie teleologiczne władzy politycznej
Ujęcie konfliktowe władzy politycznej
Rozdział 7. Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego (Tomasz Koziełło)
Teorie przywództwa politycznego
Istota przywództwa politycznego
Typologia przywódców politycznych
Rozdział 8. Współczesne teorie demokracji (Przemysław Maj)
Teoria liberalna
Teoria westminsterska
Teoria konsensualna (konsensusowa, konsocjonalna)
Teoria proceduralna
Teoria substancjalna
Teoria demokracji deliberatywnej (debatującej)
Rozdział 9. Paradygmat kultury politycznej jako narzędzie naukowej analizy systemów politycznych (Anna Pięta-Szawara)
Kontrowersje definicyjne
Typologie kultur politycznych
Rozdział 10. Prognostyka jako funkcja teorii polityki (Tomasz Koziełło)
Istota funkcji prognostycznej
Podejścia i orientacje w prognostyce
Metody prognostyczne
Bibliografia

Skip to content