[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Pięćdziesiąt lat polonistyki rzeszowskiej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:


Janusz Pasterski, Słowo wstępne. Półwiecze polonistyki rzeszowskiej 1963–2013

Poczet Kierowników Katedry Literatury i Języka Polskiego oraz Dyrektorów Instytutu Filologii Polskiej

Rozdział I

Powstanie i rozwój polonistyki rzeszowskiej

1.1. Lata 1963–1965

1.2. Lata 1965–2001

1.3. Lata 2001–2013

1.4. Kadra naukowa 1963–2013

Rozdział II

Instytut Filologii Polskiej. Działalność naukowa i społeczna

2.1. Zakłady i pracownie

2.1.1. Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

2.1.2. Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu

2.1.3. Zakład Literatury Polskiej XX Wieku

2.1.4. Zakład Teorii i Antropologii Literatury

2.1.5. Zakład Języka Polskiego

2.1.6. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego

2.1.7. Pracownie

2.2. Problematyka badawcza

2.3. Konferencje naukowe

2.4. Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz instytucjami w regionie

2.4.1. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

2.4.2. Współpraca z ważniejszymi instytucjami w kraju i w regionie

2.5. Pisma naukowe i literackie

2.5.1. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Serie „Dydaktyka”, „Historia Literatury”, „Językoznawstwo”

2.5.2. „Tematy i Konteksty”

2.5.3. „Słowo. Studia językoznawcze”

2.5.4. Kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza”

Rozdział III

Oferta edukacyjna

3.1. Specjalności i specjalizacje

3.1.1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

3.1.2. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

3.2. Studia podyplomowe

3.2.1. Podyplomowe studia kwalifikacyjne Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury

3.2.2. Podyplomowe studia kwalifikacyjne Język polski dla humanistów

3.2.3. Podyplomowe studia logopedii

3.2.4. Studia podyplomowe Językowe kreowanie wizerunku (komunikacja społeczna) – studia dokształcające

3.3. Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

3.4. Program Erasmus

3.5. Projekt e-learning

Rozdział IV

„Okiem wspomnień”. Polonistyka we wspomnieniach pracowników, absolwentów i studentów

4.1. Eseje

Stanisław Frycie, Trudne początki. Trochę faktów i garść wspomnień o powstaniu i działalności rzeszowskiej polonistyki w pierwszym dziesięcioleciu jej istnienia

Czesław Kłak, Widzieć jaśniej…

Piotr Żbikowski, Początki rzeszowskiej polonistyki uniwersyteckiej, czyli Stanisław Frycie

Zbigniew Lisowski, Ze wspomnień rzeszowskich

Eugenia Łoch, Rzeszowskie reminiscencje

Gustaw Ostasz, Tak zapamiętałem nasze początki

Joanna Rusin, Wspomnienie o Zofii Makuszkowej

Czesława Szetela, Wspominanie początków rzeszowskiej polonistyki

Zofia Kotowicz, Wspomnienia bardzo osobiste studentki polonistyki pierwszego rocznika 1963/1964

Irena Stanisz, Z doświadczeń i przeżyć studenta zaocznego rzeszowskiej polonistyki

Ryszard Mścisz, Te wyjątkowe polonistyczne lata

4.2. Wywiady

Monika Perlak, Początki życia studenckiego w Rzeszowie i Pigonianum. Wywiad z Martą Polańską

Magdalena Ciepiela, Ważne, żeby lubić swoją pracę. Wywiad z Hanną Krupińską-Łyp

Karolina Wójcik, Rudowłosy artysta, człowiek renesansu. Wywiad ze Stanisławem Ożogiem

Paweł Juras, „Każdy czas ma swoje okoliczności”. Historia mówiona rzeszowskiej polonistyki. Wywiad z Janem Wolskim

Julia Pragłowska, Trudne lata osiemdziesiąte. Wywiad z Januszem Pasterskim

Alicja Gierałt, Polonistyka to jeden z moich ulubionych domów. Wywiad z Adamem Bieniasem

Historia rzeszowskiej polonistyki w fotografii

Skip to content