[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w terenach zieleni

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

na magazynie 8 egz.    Spis treści:   Wstęp   1. Inwentaryzacja terenów zieleni 1.1. Klasyczna metoda szczegółowej inwentaryzacji zieleni 1.1.1. Pomiary sytuacyjne 1.1.2. Pomiary dendrometryczne 1.2. Alternatywne metody inwentaryzacji zieleni 1.3. Instrukcja wykonania szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni metodą klasyczną – prace terenowe 1.4. Dokumentacja inwentaryzacyjna 1.5. Możliwości wykorzystania inwentaryzacji zieleni w badaniach zmian krajobrazu   2. Wymagania ekologiczne i właściwości biologiczne wybranych gatunków drzew i krzewów 2.1. Wymagania pod względem zasobności gleb w składniki pokarmowe 2.2. Wymagania pod względem wilgotności gleb 2.3. Wymagania świetlne 2.4. Wrażliwość na niskie temperatury powietrza 2.5. Odporność na uszkodzenia w rejonach przemysłowych 2.6. Wrażliwość drzew na NaCl   3. Sadzenie drzew i krzewów 3.1. Pora sadzenia 3.2. Więźba 3.3. Technika sadzenia 3.4. Przesadzanie drzew starszych 3.5. Obliczanie zapotrzebowania na materiał sadzeniowy   4. Cięcie drzew i krzewów 4.1. Ważniejsze cele i rodzaje cięć 4.2. Narzędzia i technika cięć 4.3. Pora cięć 4.4. Zabezpieczanie ran i ubytków   5. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w obrębie systemu korzeniowego 5.1. Podlewanie 5.2. Napowietrzanie 5.3. ściółkowanie 5.4. Nawożenie 5.5. Przygotowanie planu nawożenia drzew – zadania   6. Zagrożenia i ochrona drzew i krzewów w terenach zurbanizowanych 6.1. Zagrożenia biotyczne 6.2. Zagrożenia abiotyczne 6.2.1. Obniżanie poziomu gruntu w obrębie systemu korzeniowego 6.2.2. Podwyższanie poziomu gruntu w obrębie systemu korzeniowego 6.2.3. Niekorzystne czynniki glebowe 6.2.4. Niekorzystne czynniki atmosferyczne   7. Zagrożenia stwarzane przez drzewa 7.1. Rodzaje zagrożeń 7.2. Metody oceny 7.3. Wzmocnienia mechaniczne drzew   8. Wizualna metoda oceny zdrowotności drzew 8.1. Ocena siedliska 8.2. Ocena warunków rozwoju bryły korzeniowej 8.3. Ocena pnia 8.4. Ocena korony drzewa   9. Możliwości i ograniczenia przy usuwaniu drzew z terenów zieleni  Literatura

Skip to content