[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pielęgniarka – praktyk, edukator, organizator, badacz

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

Indeks osobowy

, ,

OPIS KSIĄŻKI

Współczesna pielęgniarka musi pełnić rolę nie tylko praktyka – bezpośrednio związaną z zawodem – ale także edukatora, badacza i organizatora opieki pielęgniarskiej. Autorzy książki wskazali na ogólne obszary badań, jak: profesjonalizm w zawodzie czy rola pielęgniarek w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także na praktyczny wymiar pielęgniarskich badań naukowych w zakresie funkcjonalnej oceny pacjentów. Przedstawiona tematyka może stanowić dla pielęgniarek źródło i inspirację do podejmowania badań naukowych. Wartością książki jest to, że zakres prezentowanych prac badawczych nie tylko wpisuje się w dziedzinę pielęgniarstwa, ale porusza także problemy związane ze zdrowiem publicznym.

SPIS TREŚCI   WSTĘP   Maria Łach, Jadwiga Daszykowska Profesjonalizm w zawodzie w opiniach studentów   Agata Rybka, Barbara Gugała Pielęgniarki w aspekcie zdrowego stylu życia   Edyta Niemczyk, Barbara Gugała Wkłucia centralne – ocena wiedzy pielęgniarek z zakresu profilaktyki zakażeń odcewnikowych   Sylwia Nowak, Justyna Mazurek, Agnieszka Margol, Jolanta Palczewska, Katarzyna Mazur, Edyta Guty Ocena sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku i określenie zapotrzebowania na poszczególne działania wspierająco-pielęgnacyjne   Barbara Bukowa, Barbara Gugała Opinie fizjoterapeutów na temat udziału pielęgniarek w rehabilitacji osób długotrwale unieruchomionych   Barbara Filip, Barbara Gugała Wykorzystanie w pracy pielęgniarki technik łatwego przemieszczania i transportu chorego   Anna Gonet, Alicja Kluk, Anna Mamrot, Wioleta Zawadzka Funkcjonowanie kobiet chorych na stwardnienie rozsiane w codziennym życiu   Anna Czuba, Edyta Kafara, Ewa Poźniak Losy absolwentów kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku   Justyna Mazurek, Sylwia Nowak, Agnieszka Margol, Jolanta Palczewska, Katarzyna Mazur, Edyta Guty Ocena sprawności umysłowej wg Hodgkinsona wśród osób po 60 roku życia mieszkających w środowisku domowym   Katarzyna Mazur, Agnieszka Margol, Justyna Mazurek, Jolanta Palczewska, Sylwia Nowak, Edyta Guty Stan emocjonalny osób starszych mieszkających w środowisku domowym   Joanna Czebieniak, Patrycja Dąbrowska, Ewa Poźniak, Aneta Mielnik świadome rodzicielstwo w opinii sanockiej młodzieży   Marcin Rodzinka Postawy studentów i studentek wobec HIV i AIDS   Monika Binkowska-Bury, Karolina Cępura, Paweł Januszewicz ¬ródło informacji o leku wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej   Małgorzata Marć, Anna Jacek Uregulowania prawne i etyczne kompetencji pielęgniarki

Skip to content