[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I Region, rozwój regionalny i polityka regionalna – zagadnienia teoretyczne

1.1. Region jako przedmiot badań
1.2. Rozwój regionalny
1.3. Polityka regionalna
1.3.1. Polityka regionalna Unii Europejskiej
1.3.2. Polityka interregionalna i intraregionalna
1.3.3. Nowa koncepcja polityki regionalnej
1.3.4. Polityka regionalna w systemie polityk publicznych
1.4. Podstawy polityki regionalnej samorządu województwa podkarpackiego
Rozdział II Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego
2.1. Kierunki rozwoju gospodarczego
2.2. Przedsiębiorczość
2.2.1. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
2.2.2. Wsparcie regionalnej przedsiębiorczości
2.3. Innowacyjność
2.3.1. Rola innowacji w rozwoju regionu
2.3.2. Potencjał innowacyjny regionu
2.3.3. Regionalny system innowacji
2.4. Atrakcyjność inwestycyjna
2.4.1. Wsparcie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Rozdział III Rozwój infrastruktury województwa podkarpackiego
3.1. Kierunki rozwoju infrastrukturalnego w regionie
3.2. Infrastruktura transportowa
3.2.1. Infrastruktura drogowa
3.2.2. Infrastruktura kolejowa
3.2.3. Infrastruktura lotnicza
3.2.4. Infrastruktura przejść granicznych
3.3. Infrastruktura techniczna
3.3.1. Infrastruktura energetyczna
3.3.2. Infrastruktura gazowa
3.3.3. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Rozdział IV Rozwój obszarów wiejskich w województwie podkarpackim
4.1. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich
4.2. Turystyka
4.2.1. Uwarunkowania rozwoju sektora turystycznego w regionie
4.2.2. Wsparcie sektora turystycznego przez samorząd województwa
4.3. Rolnictwo ekologiczne
4.3.1. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego
4.3.2. Wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego przez samorząd województwa
Rozdział V Społeczny wymiar rozwoju województwa podkarpackiego
5.1. Kierunki rozwoju społecznego województwa
5.2. Kapitał ludzki w regionie
5.2.1. Uwarunkowania i wsparcie rozwoju edukacji w regionie
5.2.2. Uwarunkowania i wsparcie regionalnego systemu zatrudnienia
5.3. Kapitał społeczny w regionie
5.3.1. Charakterystyka i wsparcie sektora społecznego w regionie
5.3.2. Uwarunkowania i wsparcie rozwoju kultury
5.4. Polityka społeczna
5.4.1. System ochrony zdrowia
5.4.2. System profilaktyki społecznej
Zakończenie
Wykaz tabel
Wykaz źródeł i literatura

Skip to content