[wcas-search-form]

38.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Platformy e-learningowe w systemie edukacji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Technologie cyfrowe – konstytutywny element nowoczesnej edukacji
1.1. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, konwergencja
1.2. Możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w procesie kształcenia
1.3. Programy i aplikacje mobilne w edukacji
1.4. Dualizm technologii cyfrowych
Rozdział 2. Przestrzeń medialna miejscem spotkania uczniów i nauczycieli
2.1. Przestrzeń medialna jako środowisko komunikacyjne i źródło informacji
2.2. Edukacja poza systemem klasowo-lekcyjnym
2.3. Kompetencje medialne nauczycieli i uczniów
2.4. Wykorzystanie przestrzeni medialnej w samokształceniu ucznia i nauczyciela
Rozdział 3. E-learning jako forma przekazu wspierająca proces kształcenia
3.1. E-learning, ustalenia terminologiczne
3.2. Systemy i formy e-learningowe
3.3. Standaryzacja kursów e-learningowych
3.4. Rola komunikowania w e-learningu
Rozdział 4. E-learning w praktyce
4.1. Przegląd platform edukacyjnych
4.2. Funkcjonalności i sposoby wykorzystania platform e-learningowych
4.3. Efektywność, zalety i ograniczenia platform e-learningowych
4.4. Platforma edukacyjna Moodle jako narzędzie wspomagające dydaktykę
Rozdział 5. Platformy e-learningowe w szkołach ponadpodstawowych w świetle badań
5.1. Założenia metodologiczne badań własnych
5.2. Charakterystyka grupy badawczej
5.3. Infrastruktura informatyczna badanych szkół
5.3.1. Dostęp do sieci internetowej
5.3.2. Ograniczenia w dostępie do Internetu
5.3.3. Szybkość oraz szerokość pasma Internetu
5.3.4. Rodzaj medium transmisyjnego
5.3.5. Fizyczne urządzenia sieci informatycznej
5.3.6. Oprogramowanie sieciowe
5.3.7. Zarządzanie siecią informatyczną
5.3.8. Konkluzja
5.4. Wykorzystanie platform e-learningowych w procesie kształcenia
5.5. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania platform e-learningowych w procesie kształcenia
5.5.1. Platformy e-learningowe w procesie kształcenia w opinii badanych nauczycieli
5.5.2. Zasoby, aktywności, materiały oraz funkcjonalności wykorzystywane w kursach e-learningowych
5.5.3. Ocena wybranych komponentów kursów e-learningowych
5.5.4. Modele e-learningu wykorzystywane w tworzeniu kursów oraz bariery korzystania z platform e-learningowych
5.5.5. Konkluzja
5.6. Kursy e-learningowe w opinii uczniów
5.6.1. Wykorzystywanie kursów e-learningowych w procesie uczenia się
5.6.2. Pozytywne i negatywne cechy uczenia się metodą e-learningową
5.6.3. Konkluzja
Rozdział 6. Implementacja platformy e-learningowej w środowisku szkolnym
6.1. Ocena infrastruktury informatycznej szkoły, postulaty
6.2. Model platformy e-learningowej do szkół ponadpodstawowych
Zakończenie
Bibliografia
Summary
O autorze

Skip to content