[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Plotka rodzi się między wolnością słowa a odpowiedzialnością, rozciągnięta jest pomiędzy prawdą a kłamstwem, uruchamia ciąg bardzo konkretnych działań ludzkich, wyzwala agresję, nienawiść, jest źródłem nietolerancji. Książka stanowi próbę analizy i interpretacji plotki w świetle teorii aktów mowy. Jej celem było kompleksowe ujęcie zjawiska plotki, próba pokazania językowej realizacji oraz dotarcie do psychologicznego, kulturowego, etycznego i społecznego wymiaru tej formy komunikacji. Połączenie wybranych elementów teorii aktów mowy, a także włączenie do rozważań teorii komunikacji pozwoliło stworzyć swoisty model opisu plotki.

Skip to content