[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie)pełnosprawnością

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Konteksty poczucia sensu i jakości życia
Piotr Pyrcz, Jakość życia a hierarchia potrzeb
Krystyna Barłóg, Poczucie sensu czy bezsensu życia studiującej młodzieży z niepełnosprawnością
Danuta Ochojska, Psychologiczne problemy w relacjach społecznych studentów z niepełnosprawnością
ks. Antoni Michno, Osoba z problemami słuchu w środowisku akademickim
Agata Ziobrowska, Satysfakcja z życia osób głuchoniewidomych
Magdalena Bednarska, Społeczne i zawodowe życie osób z epilepsją. Doświadczenia własne
Joanna Trzyna, Janusz Kawa, Wyzwanie, oczekiwanie i funkcje rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

ROZDZIAŁ II. Uwarunkowania poczucia sensu i jakości życia studentów z niepełnosprawnością
Klaudia Sabat-Zabłotni, Jakość życia, czyli bezsens, a może sens egzystencji studentów z niepełnosprawnością (na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego),
Janusz Kawa, Joanna Trzyna, Poczucie sensu i jakości życia oraz charakter uczestnictwa młodzieży studiującej z niepełnosprawnością w życiu społeczności lokalnej
Katarzyna Ginalska-Połomska, Ewelina Ginalska-Rak, Wykształcenie jako jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością

ROZDZIAŁ III. Sytuacja studentów z niepełnosprawnością na uczelni wyższej Martyna Probachta
Karolina Sławińska, Zjawisko poczucia osamotnienia młodzieży gimnazjalnej a perspektywa późniejszego studiowania
Dominika Gołąb, Dominika Szczepanik, Anna Wnęk, Samoocena osób z niepełnosprawnością w percepcji przyszłych pedagogów
Joanna Inglot-Kulas, Karolina Kumka, Kinga Kumka, Wymiary jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością studiującej w PWSTE oraz uczącej się w SOSW w Jarosławiu

ROZDZIAŁ IV. Wymiary jakości życia studentów z niepełnosprawnością
Ewa Materna, Janusz Kawa, Poczucie sensu życia studentów z niepełnosprawnością a podnoszenie kompetencji interpersonalnych
Ewa Materna, Poczucie sensu życia studentów z niepełnosprawnością i ryzyko zachowań suicydalnych,
Janusz Kawa, Joanna Trzyna, Być albo nie być – dialog niepełnosprawni – pełnosprawni

Zakończenie
Streszczenie
Summary
Noty o autorach

Skip to content