[wcas-search-form]

78.75 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podkarpacie Literackie, t. 1: Wirydarz staropolski i oświeceniowy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

ROZPOZNANIA I UWAGI WPROWADZAJĄCE

Agnieszka Myszka Podkarpacie jako region językowo kulturowy i historyczno geograficzny
Andrzej Sulikowski Literacki fenomen Podkarpacia. Od Wacława Potockiego do Janusza Szubera

ROZPRAWY I SZKICE

Dorota Gacka, Paweł z Krosna i jego Panegyricus ad divum Stanislaum
Justyna Kruk-Siwiec, Stan chłopski w prozie politycznej Stanisława Orzechowskiego, Maria Wichowa Antonina z Przemyśla Różaniec, pospolicie różany wianek Naświętszej Panny Maryjej, Matki Bożej . Rekonesans badawczy
Anna Kochan, Napis na statuę abo na obraz śmierci Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Uwagi i komentarze do interpretacji
Krystyna Krawiec Złotkowska „Ten nasz dom ciało…”. Ontyczne i aksjologiczne dylematy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Justyna Gałuszka Gente Ruthenus, natione Polonus ? Kwestie narodowościowe i etniczne w „testamencie politycznym” Jana Szczęsnego Herburta
Teresa Banaś Korniak , Kreacje kobiece i ich funkcje w popularnej pieśni polskiej z pierwszej połowy XVII stulecia. Wybrane zagadnienia
Anna Nowicka-Struska, „Mieszkałyśmy tam przez dwa miesiące w Krośnie”. O peregrynacjach zakonnic w XVII wieku i postrzeganiu przez nie przestrzeni
Jerzy Kroczak, Staropolskie relacje o cudach w Jarosławiu. Morze łask i pociech… Jana Kwiatkiewicza
Wiesław Pawlak , Piśmiennictwo sanktuaryjne dawnej diecezji przemyskiej. Rekonesans
Dariusz Dybek , Z Krosna do nieba … Anioły Macieja Ignacego Tłuczyńskiego
Jan Okoń, Wychowanie obywatelskie przez teatr w kolegiach jezuickich Podkarpacia w XVI XVIII wieku (Jarosław, Przemyśl, Krosno)
Krzysztof Obremski, Realia ziemiańskiej arkadii: Wola Łużańska, Wacław Potocki i Ogród nieplewiony
Dariusz Piotrowiak, Wacław Potocki wobec konwencji gatunkowej stemmatu
Andrzej Borkowski, Podkarpacie Wacława Potockiego. W kręgu fraszkopisarstwa
Michał Kuran, Problematyka antyturecka i antytatarska w twórczości podkarpackich literatów staropolskich
Krystyna Stasiewicz, Nieprzywiązana rzemieniem do Rzemienia. Podkarpackie przygody Elżbiety Drużbackiej (3 maja 1698 – 14 marca 1765)
Katarzyna Kaczor, Elżbiety Drużbackiej Snopek na polu życia ludzkiego związany przez Śmierć… na tle średniowiecznej tradycji literackiej,
Agnieszka Gocal, Przemyskie kaznodziejstwo w dobie oświecenia,
Zofia Ożóg-Winiarska, Jerzy Winiarski, Logiczny patriotyzm i ewolucjonistyczny optymizm wobec zagrożeń państwa w dramacie edukacyjnym Stanisława Konarskiego (o antropologii Epaminondy),
Jerzy Winiarski, Wojna chocimska Ignacego Krasickiego jako utwór współczesny. Zagadnienia genezy, idei i komunikacji tekstu,
Renata Ryba, Ignacego Krasickiego refleksja nad „karuzelą losu” (w Wybranych lirykach),
Mariusz Chrostek, Ignacy Krasicki w badaniach lwowskich polonistów Maria Janoszka, Szermować słowem. Żywioł polemiki w wybranych pismach prozatorskich Stanisława Trembeckiego
Tomasz Chachulski
Miejsca Franciszka Karpińskiego,
Anna Szmuc, Czartoryscy w poezji, prozie wspomnieniowej i korespondencji Franciszka Karpińskiego,
Adam Janiec, Biblioteka dziecinna, dzieło dla rozrywki młodych umysłu, prostowania serc do cnoty i odradzenia od występków. Z pisarzów dawnych i tegoczesnych zebrane. Prozą i wierszem z francuskiego przełożone Kajetana Karniewskiego jako przykład oświeceniowej literatury dla młodzieży,
Bogumiła Kopeć Ideały ziemiańskie w utworach Walentego Gurskiego,
Roman Dąbrowski O postawie religijnej podmiotu mówiącego utworów Józefa Morelowskiego Monika Karpińska, Kultura słowiańska w twórczości Wincentego Reklewskiego,
Marek Nalepa, Miasta i miasteczka podkarpackie w Juliana Ursyna Niemcewicza, podróżach historycznych po ziemiach odbytych między rokiem 1811 a 1828,
Paulina Podolska, Związki literacko-muzyczne w rozprawach teoretycznych Józefa Franciszka Królikowskiego,

DODATKI I UZUPEŁNIENIA,

I. Noty o Autorach,
II. Podkarpacka humanistyka regionalna i regionalistyczna, oprac. Marek Nalepa i Anna Siciak (do t. 1 i 2),
A. Indeks alfabetyczny,
B. Indeks chronologiczny z wybranymi biogramami,
III. Indeks osób,
IV. Indeks nazw geograficznych Podkarpacia,
V. Spis map i ilustracji,
VI. Spis fotografii na stronach międzyrozdziałowych

Skip to content