[wcas-search-form]

84.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podkarpacie Literackie, t. 2: Varia: od romantyzmu ku współczesności

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

ROZPOZNANIA I UWAGI WPROWADZAJĄCE

Anna Janicka, Literackie wymiary nie tylko Podkarpacia. Uwagi o uniwersalności tematu
Marek Nalepa, Podkarpacie literackie. Preliminaria

ROZPRAWY I SZKICE

I. Interpretacje – studia przypadku

Jakub Z. Lichański, Maria Antoniego Malczewskiego, czyli Jeszcze wokół romantyzmu polskiego – z perspektywy Podkarpacia
Czesław Kłak, Zwierciadło epoki. O dzienniku Franciszka Ksawerego Preka
Jarosław Ławski, Tomasz August Olizarowski – czarny romantyzm jako metafora losu pisarza
Małgorzata Burzka-Janik, Lwowski debiut Tomasza Augusta Olizarowskiego
Grzegorz Zając, Młodzieńcze fabuły Józefa Ignacego Kraszewskiego wobec prozy powieściowej późnego oświecenia
Magdalena Basińska, Bajka o Marzannie i Urodzie Józefa Ignacego Kraszewskiego a wierzenia i kultura dawnych Słowian
Czesław Kłak, Zygmunt Kaczkowski, Murdelio. Współczesna próba lektury
Bożena Karasińska, Galicyjskie konteksty biografii Marii Bartusówny
Tomasz Pudłocki, Literaci czy nauczyciele szkół średnich Galicji doby autonomii? Przykład Przemyśla
Paweł Wojciechowski, Ujmowanie (nie)przemijalności. Émile Verhaeren – Bogusław Butrymowicz – Anders Österling
Urszula Magdoń, „Lecz jest-li ogień w iskierce…”. O twórczości literackiej Kazimierza Bielańskiego – leśnika, żołnierza i poety
Janusz Pasterski, Poezja wojenna i emigracyjna Stanisława Młodożeńca
Krzysztof Socha, Mieczysław Jagoszewski. Przyczynek do biografii
Anna Janicka, Stefania Skwarczyńska – parodystka Zapolskiej
Agata Paliwoda, „Rachunki ubiegłego życia”. O prozie wspomnieniowej Zofii Bystrzyckiej
Krzysztof A. Tochman, Przemysław Michał Bystrzycki. W sieci komunistycznego aparatu represji (1945–1988)
Maria Krauz, Pisarz, Polak, Redaktor, Kolega, „Ojczym”. O zbiorze dedykacji prywatnych Przemysława Bystrzyckiego
Alicja Przybyszewska Otwarcie archiwum. Spuścizna literacka Przemysława Bystrzyckiego w zbiorach Biblioteki w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Raczyńskich w Poznaniu
Gustaw Ostasz, Nad książkami wierszy Cherubina Juliana Pająka
Ewa Nowak, Uwagi o recepcji twórczości poetyckiej ojca Cherubina Juliana Pająka
Alicja Jakubowska-Ożóg, Motywy autotematyczne w wierszach Janusza Szubera
Zofia Brzuchowska, Pisarstwo Ewy Barańskiej jako proza interwencyjna
Arkadiusz Luboń, „Antypody procesów epifanicznych”. Praktyka i teoria przekładu poetyckiego w twórczości Krystyny Lenkowskiej
Tomasz Kasza, Flirt z tajemnicą i marzeniem. O Świerszczach wybielonych na kość Agnieszki Czachor

II. Podkarpacie w słowie Kazimierz Ożóg, Potoczność w języku Aleksandra Fredrym

Krzysztof Fiołek, Krajobraz kulturowy wschodniego Podkarpacia w krzywym zwierciadle powieści Księdzówna Mariana Gorzkowskiego
Krzysztof Bortnik, Przemyślanie w prozie Stefana Grabińskiego?
Anna Patryło, Książka narzędziem wiedzy i edukacji. Na podstawie pamiętników chłopskich z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku
Kazimierz Maciąg, Jan Sudoł – Władysław Samek – Adam Gancarz. Nowsze pokolenie pamiętnikarzy chłopskich i ich autobiografie
Anna Wal, Wola Dalsza, Łańcut i okolice w prozie Romana Turka
Zbigniew Andres, Wierność naturze i ziemi. Centralne motywy w poezji Jana Bolesława Ożoga
Elżbieta Mazur, Przestrzeń i miejsce w poezji Emila Granata
Paweł Spyra, Anna Strońska – przemyska „pierwsza dama polskiego reportażu”
Ewelina Radion, „Moje imię, Wiesław”. Biografia i poezja Wiesława Kulikowskiego
Izabela Zahaczewska, Przystanek Bieszczady: bez cenzury, czyli reporterska układanka Andrzeja
Potockiego
Jakub Beczek, Urwany trop albo Stachura na Podkarpaciu
Anna Szczepan-Wojnarska, „obroża mego widnokręgu” (Modlitwa do psiej gwiazdy). Granice i labirynty w poezji Stanisławy Kopiec
Jan Wolski, Blask wspomnień – teraźniejszość doznań. Twórczość Mariusza Olbromskiego
Oksana Weretiuk, Emancypacja pamięci o wysiedlonych Łemkach w regionalnej i ponad-regionalnej prozie Andrzeja Stasiuka
Wojciech Maryjka, „Opowiem ci o śmierci”. Wokół twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
Jolanta Pasterska, Sagi polskich kobiet Magdaleny Zimny-Louis
Stanisław Dłuski, Poezja Podkarpacia po 1989 roku.
Rekonesans

III. Działalność kulturalna w regionie

Zdzisław Szeliga, Życie literackie w powojennym Przemyślu (1945–1989)
Barbara Chmura, Wieloaspektowa obecność regionalnych twórców w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie
Jadwiga Kupiszewska, Metaforyczny rejs poezji i prozy. Działalność Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie w latach 2007–2017
Barbara Śnieżek, Życie literackie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie w 2017 i pierwszym kwartale 2018 roku

DODATKI I UZUPEŁNIENIA
I. Noty o Autorach
II. Indeks osób
III. Indeks nazw geograficznych Podkarpacia
IV. Spis ilustracji
V. Spis fotografii na stronach międzyrozdziałowych

Skip to content