[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Iwo Czeżowski (1814–1889) – zapomniany pisarz Towarzystwa Jezusowego. Studia i teksty, z serii: Podkarpacie Literackie, t. 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

z serii: Podkarpacie Literackie, tom 3

Spis treści

Wprowadzenie
1. Kilka myśli o formacji jezuickiej
2. Galicyjscy spadkobiercy zakonników białoruskich
3. Jezuita o wielu talentach
4. Uwagi edytorskie

Iwo Czeżowski (1814–1889) – zapomniany pisarz Towarzystwa Jezusowego
1. Jezuita w drodze. Misyjne i kaznodziejskie szlaki
2. Klasyk i apologeta nade wszystko
3. Poeta i kronikarz regionu – Stara Wieś
4. „Kochać i cierpieć – oto treść zakonna”. Twórczość śląska
5. W kręgu „świętych młodzieniaszków jezuickich” i pieśni zakonno-kościelnych
6. Wychowawca, animator, satyryk, tłumacz
7. Po śladach starowiejskiego rektora
8. „Każde niemal pokolenie coś od niego otrzymało”. Wśród starowiejskich uczniów
Przypisy

Aneks
1. Wiersze Iwona Czeżowskiego

Historia święta Starego Testamentu wierszem ułożona

Modlitwa do Pana Jezusa

„Alleluja! Z martwych wstaje…”

Pieśń do Świętego Anioła Stróża

Pieśń do Niepokalanego Serca NMP

Pieśń do NMP Starowiejskiej

Jezus bawiący się z N. Matką na wsi. Pieśń pasterska, w której się życia wiejskiego szczęście zaleca, wolnie tłumaczona z X. Renata Rapina Soc. Jesu

Powieść. N. Marya P. wybawia bednarza z jamy smoczej, o czym świadczy ornat bogaty toż samo wyobrażający w kościele św. Leodegariusza w Lucernie, jak pisze Cysatus

Pieśń ku czci Błogosławionego Jana de Britto, męczennika Tow. Jezusowego

Pieśń do S. Alojzego Gonzagi TJ

Pieśń w dzień imienin W.X.J.M.S.J.

Sielanka

Uczucia radości z powodu wyniesienia od Jego Świątobliwości Piusa IX na godność Kardynała-Kapłana Najprzewielebniejszego Jaśnie Oświeconego Księcia Biskupa Wrocławskiego Melchiora Barona de Diepenbrock, Doktora św. Teologii, honorowego członka prześwietnej kapituły regensburskiej, kawalera k. prus. Orła Czerwonego z gwiazdą, c.k. Orderu św. Leopolda, Orderu Zasługi Koronnej Bawarskiej i.t.d., w dzień przyozdobienia purpurą kardynalską przez Jego Excelencyą J.W. Najprzewielebniejszego J.X. Viale-Prela arcybiskupa Kartageny, nuncyusza apostolskiego przy c.k. Dworze, w dzień św. Karola Boromeusza, od kleru i ludu górnoszląskiego wynurzone i ofiarowane, R.P. 1850

W dzień imienin Najprzewielebniejszego JKs. Biskupa Łukasza Soleckiego, 1882

Na dzień imienin Najprzewielebniejszego JMC. Księdza Jana Nep. Alojzego Fietzek, kanonika i komisarza Jego Eminencji Kardynała Księcia Biskupa wrocławskiego, dziekana górsko-tarnowskiego, kawalera K. Pruskiego Orderu Orła Czerwonego, proboszcza w Niemieckich Piekarach, 1851. Sen Matki

Pieśń na uroczyste sekundycje Wielebnego IMCi Księdza Sebastiana Fietzek, dnia 22 kwietnia 1851

Wiersz Przewielebnemu JMC. Księdzu Ludwikowi Markefce, Dziekanowi bytomskiemu, królewskiemu szkół Nadzorcy oraz Proboszczowi mysłowskiemu, przy obchodzie srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa Jego od najprzywiązańszych współbraci w dowód szczerego przywiązania ofiarowany w Mysłowicach, d. 12 marca R.P. 1851

Z powinszowaniem imienin Najprzewielebniejszemu Księdzu Andrzejowi Peterek, dnia 30 listopada 1849 roku

Pieśń na obchód pięćdziesięcioletniej uroczystości abrahamowej Wielce Szanownego Pana Teodora Heneczka, właściciela drukarni w Niemieckich Piekarach, R.P. 1867

Sierotki na Nowy Rok 1858 w Krakowie dla Opiekunek Zakładu Sierot

Od sierot na imieniny Konstancji Stadnickiej

Powinszowanie na Nowy Rok 1883 i imieniny Nowej Pannie Ksieni Staniątkowskiej od 8-letniej J.

„Gdy w życia wiośnie młodzieniec…”

Pieśń „Do mojej Lutni” (tłumaczenie z M. Sarbiewskiego, lib. III, Oda 3)

Bajka „Dwa żółwie” na zakończenie koncertacji parwickiej

I. Czeżowski S.J. (in Starawieś)

2. Wiersze dla Iwona Czeżowskiego

[autor nieznany] Reverende Patri in Christi Patri Ivoni Czeżowski i Societate Jesu

Eugeniusz Hełczyński, O. Czeżewskiemu [Czeżowskiemu] na imieniny w Starejwsi r. 1882

Ewaryst Grajewski, Reverende Patri in Christo Patri. Ivoni Czeżowski e Soc. Jesu, Professori suo amantissimo Luce Divo eius Tutelari sacra faustissima quaeque ex animo apprecantes in vim grati animi, addictissimus Scholasticus Rhetor Soc. Jesu

Bibliografia
I. Twórczość Iwona Czeżowskiego
A. Rękopisy
B. Druki
II. Opracowania
Indeks osób
Spis ilustracji

Skip to content