[wcas-search-form]

42.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podmiot i normatywność. Sześć esejów

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Słowo od autora
Rozdział pierwszy. Relacja wspólnota – podmiot w aspekcie normatywnym
1. Wstęp
2. Aspekty zagadnienia wspólnoty
2.1. Aspekt esencjalny
2.2. Aspekt genetyczny i normatywny
3. Diagnoza sporu komunitarystów z liberałami
4. Tropy normatywnego myślenia o wspólnocie
4.1. Uwagi o wspólnocie
4.2. Problem końcowy, czyli problem aksjoliberalizmu
5. Podsumowanie
Rozdział drugi
Podmiot = decyzja. Jak racje stają się przyczynami
1. Ekspozycja problemu
2. Dlaczego człowiek nie jest podmiotem?
3. Racje praktyczne w działaniu wolnym
4. Jak racje stają się przyczynami
5. Wnioski dla filozofii podmiotu płynące z powyższego
5.1. Resume
5.2. Podmiot jako konfiguracja racji
5.3. Podmiot jako causa sui
5.4. Etyczne konsekwencje (aspekty) utożsamienia podmiotu z decyzją
Rozdział trzeci
Uzasadnienie wartości człowieka – historia i meritum
1. Identyfikacja wartości człowieka
2. Historyczne wersje uzasadnienia wartości człowieka i ich mankamenty
2.1. Filozofia starożytna – wartość rozumu
2.2. Filozofia chrześcijańska – wartość godności
2.3. Renesans, czyli eklektyzm
2.4. Immanuel Kant – wartość wolności
2.5. Liberalizm – nieuzasadniona wartość „wolności”
3. Współczesne aporie wartości człowieka
4. Uzasadnienie wartości egzystencjalnej podmiotu
5. Problem wartości protopodmiotu
Rozdział czwarty
Racjonalność samobójstwa?
Samobójstwo w świetle uzasadnienia aksjologicznego
1. Kontekst i ekspozycja problemu
2. Racje praktyczne wobec kwestii samobójstwa
3. Aporie racji praktycznych dotyczących samobójstwa
4. Temporalno-treściowe korekty (niezmiennej) racjonalności formalnej
5. Uwagi końcowe
Rozdział piąty
Uniwersalność moralności a zróżnicowanie wartości
1. Problem
2. Moralność – zakres, warunki, wartości
3. Charakterystyka wartości przedmiotowych (w kontraście do moralnych)
4. Kwestia względności (relatywności) wartości przedmiotowych
5. Racje za bezwzględnością i względnością wartości
6. Dygresja o wartościach trwania i wartościach rozwoju
7. Komentarz do liberalistycznej zasady prymatu słuszności nad dobrem
Rozdział szósty
Dlaczego powinienem być racjonalny?
1. Merytoryczne usytuowanie problemu
2. Racjonalność praktyczna a racjonalność pragmatyczna
3. Paradoksalny status pytania o powinność racjonalności
4. Arystoteles i Kant o powinności racjonalności
4.1. Arystoteles
4.2. Kant
4.3. Konkluzja
5. Wyjście z błędnego koła powinności i racjonalności
6. Objaśnienia końcowe
6.1. Kwestia genezy racjonalności praktycznej
6.2. Metodologiczny schemat przedstawionej argumentacji
Bibliografia
Abstract
Indeks nazwisk

Skip to content