[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podobni czy różni? Kapitał społeczno-kulturowy studentów z Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział I. Kapitał kulturowy i kapitał społeczny jako przedmiot analiz nauk społecznych
1. Sposoby definiowania i historia badań nad kapitałem kulturowym i kapitałem społecznym
2. Problemy pomiaru kapitału kulturowego i kapitału społecznego
Rozdział II. Współczesne młode pokolenie – inteligencja, klasa średnia?
1. Współczesne młode pokolenie Europy Środkowo-Wschodniej
2. Inteligencja – genealogia, tradycje i etos
3. Habitus współczesnej inteligencji
4. Klasa średnia
5. Współczesna inteligencja a klasa średnia
Rozdział III. Kapitał kulturowy studentów Europy Środkowej i Wschodniej
1. Społeczno-demograficzna charakterystyka próby badawczej
2. Zasoby rodzinnego kapitału kulturowego studentów Europy Środkowej i Wschodniej
3. Rola edukacji i wyższego wykształcenia jako element tożsamości młodego pokolenia
4. Uczestnictwo w kulturze oraz życiu społeczno-politycznym
5. Zainteresowanie polityką oraz preferencje polityczne
6. Poglądy na nierówności społeczne
7. Typy tożsamości
8. Postawy wobec idealnego ustroju społecznego
9. Idealizm młodego pokolenia
10. Miejsce inteligencji na początku XXI wieku w opinii studentów
Rozdział IV. Kapitał społeczny młodej inteligencji Europy Środkowo-Wschodniej
1. Formalny kapitał społeczny studentów
2. Sieci społeczne
3. Zaufanie społeczne
4. „Brudny” kapitał społeczny
Zakończenie
Bibliografia
Netografia

Skip to content